cs:tech:sources:gale

Nastavení federativní autentizace u Gale

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz.

Service Provider Gale má entity ID https://auth.galegroup.com/shibboleth.

Federativní autentizace u Gale vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

Gale používá transiendId.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Gale institucionální přihlášení ve webovém rozhraní. Nastavení platí pro Gale Virtual Reference Library, Gale Literary Sources, Literature Resource Center.

Wayfless odkazy

WAYFless odkaz je stejný jako institucionální odkaz pro přímý přístup.

Příklady WAYFless odkazu:

Univerzita Karlova

Gale Literary Sources
https://infotrac.gale.com/itweb/karlova?db=GLS

Gale Virtual Reference Library
https://infotrac.gale.com/itweb/karlova?db=GVRL

Stávající omezení

  • Pro personalizaci je nutné se přihlásit účtem Google nebo Microsoft.
Last modified:: 2019/11/12 06:24