cs:tech:sources:elseviersd

Nastavení federativní autentizace u Elsevier Science Direct

Konfigurace

Aktivaci institucionálního přihlášování pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz.

Federativní autentizaci je možné aktivovat také žádostí na Elsevier EMEA helpdesk - nlinfo@sciencedirect.com. V žádosti uveďte entity ID Vašeho Identity Providera a SIS ID Vaší organizace u Elsevier. Pokud SIS ID neznáte, zástupce SUWECO Vám SIS ID poskytne. Žádost o aktivaci je možné zadat také v Elsevier Support Center.

Elsevier vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Service Provider Elsevier má entity ID https://sdauth.sciencedirect.com/.

Service Provider Elsevier využívá Science Direct i ostatní služby Elsevier - Scopus, Embase, Engineering Village, Reaxys, ClinicalKey, ExamPrep, Geofacets, Mendeley, SciVal, Pure.

Používané atributy

Science Direct používá hodnoty atributů eduPersonEntitlement, SAML pairwiseID, SAML subjectID, eduPersonTargetedID, mail, givenName, sn, displayName. Hodnota atributu eduPersonEntitlement musí být u oprávněných uživatelů nastavena na hodnotu urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms. Podrobnosti k použití atributů jsou uvedeny v Elsevier Access Support Center.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici institucionální přihlášení Science Direct na standardní úvodní adrese: http://www.sciencedirect.com/

V rámci platformy je k dispozici logout.

Elsevier využívá Advanced integraci Seamless Access - Science Direct má vlastní Discovery Service/WAYF ekvivaletní doporučení Seamless Access, u článků časopiů a kapitol knih se zobrazuje customizované tlačítko Seamless Access.

Uživatelé mají možnost si aktivovat personalizované služby Elsevier Science Direct. Nevytváří se speciální účet, personalizované služby jsou navázány na identitu z domovské organizace uživatele předávanou Identity Providerem.

WAYFless odkazy

Stávající omezení

  • Elsevier nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci autorizace, nicméně Elsevier zajišťuje přístup ke všem předpláceným databázím v rámci organizace pro všechny autentizované uživatele organizace. Tj. všichni oprávnění uživatelé mají plný přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci Elsevier SD.
  • Elsevier nepodporuje propojení účtů z několika organizací.
  • Požadované atributy nejsou uvedené v metadatech Elsevier SP v eduGAIN.
Last modified:: 2021/10/18 14:07