cs:tech:sources:degruyter

Nastavení federativní autentizace u De Gruyter

Konfigurace

Fedrativní autentizaci je možné nastavit v Admin rozhranní De Gruyter. Přístup do Admin rozhranní na požádání nastaví podpora De Gruyter - service@degruyter.com.

De Gruyter vyžadují registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Atributy používané pro autentizaci

Pro autorizaci De Gruyter využije atributy podle nastavení v Admin.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u De Gruyter institucionální přihlášení v responsivním webovém rozhranní.

De Gruyter používá lokální WAYF-DS.

Wayfless odkazy

WAYFless odkazy na požádání připraví podpora De Gruyter.

Stávající omezení

  • Identitu z institucionálního přihlášení De Gruyter nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
Last modified:: 2019/01/28 11:28