cs:tech:sources:degruyter

Nastavení federativní autentizace u De Gruyter

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz. Federativní autentizaci na požádání nastavuje také podpora De Gruyter - service@degruyter.com.

De Gruyter SP má entity ID https://www.degruyter.com/shibboleth

De Gruyter vyžadují registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

De Gruyter používají eduPersonEntitlement, eduPersonScopedAffiliation a eduPersonTargetedID.

Standardní autorizační pravidlo je nastaveno na: eduPersonScopedAffiliation = member@[scope instituce]

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u De Gruyter institucionální přihlášení v responsivním webovém rozhranní.

Platforma využívá Discovery Service/WAYF a tlačítko Seamless Access.

De Gruyter podporují propojení institucionálních účtů, je možné zároveň využívat obsah licencovaný na domovské univerzitě, ve veřejných knihovnách i soukromě nakoupený.

Wayfless odkazy

Stávající omezení

  • De Gruyter nepodporují přihlašování Seamless Access, nicméně tlačítko pro přihlášení i WAYF jsou řešeny obdobně.
  • De Gruyter neuvádí používané atributy v metadatech v eduGAIN.
  • Identita z institucionálního přihlášení není využívána pro personalizaci. Pro personalizaci je nutné vytvořit lokální účet se jménem a heslem.
Last modified:: 2023/03/08 15:57