cs:tech:jagger

Provoz webové aplikace Jagger pro správu metadat byl v souvislosti s ukončením testovací federace czTestFed k 31. březnu 2020 ukončen!

Systém pro správu metadat JAGGER

Pro zjednodušení správy metadat a zvýšení komfortu při jejich udržování jsme přistoupili k nasazení systému JAGGER. Tento systém je aktuálně určený pouze pro novou instanci testovací federace czTestFed. Po důkladném otestování dojde k nasazení tohoto systému i pro správu metadat federace eduID.cz.

Před prvním použitím

Než budete moci začít spravovat metadata svých entit v systému JAGGER, budete si muset vytvořit účet. Přihlásit se můžete libovolným účtem z federace eduID.cz. Pokud účet ve federaci eduID.cz nemáte, můžete použít i účet z Hostelu. V Hostel IdP si může účet vytvořit kdokoliv.

Žádost o vytvoření účtu

Po úspěšné autentizaci se dozvíte, že Váš účet v systému JAGGER neexistuje. Stiskněte tedy tlačítko “You can apply for an account”. (Překlad systému JAGGER do češtiny není v současné chvíli plně dokončen.) Tím bude vygenerována žádost o vytvoření účtu. Účet Vám následně aktivujeme. Aktivace probíhá ručně, proto mějte, prosím, strpení.

Odeslaná žádost o vytvoření účtu

Přidání metadat

Přidání metadat je velice jednoduché. V následující ukázce je zobrazen postup přidání metadat služby neboli SP (Service Provider). Pokud byste chtěli přidat metadata poskytovatele identity neboli IdP (Identity Provider), postup je velice podobný, akorát je třeba v menu zvolit “Registration” → “Identity Provider”.

Registrace SP

Metadata musí být “v pořádku”. To znamená, že se musí jednat o validní XML dokument splňující všechna pravidla na metadata pro federaci eduID.cz. V případě, že bude v metadatech nějaká chyba, systém JAGGER Vám oznámí, co je špatně anebo co chybí.

Formulář pro vložení metadat

V následujícím kroku máte možnost si prohlédnout informace, které byly z vložených metadat načteny do systému JAGGER a případně přidat anebo upravit některé parametry a hodnoty. Nezapomeňte v následujícím kroku vybrat federaci, do které chcete svou entitu připojit.

Odeslání žádosti o registraci metadat

Po stisknutí tlačítka “Register” dojde k odeslání žádosti o přidání metadat do systému JAGGER a případně i do vybrané federace.

Žádost o registraci metadat odeslána ke schválení

V případě, že Vám systém JAGGER oznámí nějaký problém s metadaty, přestože jsou metadata v pořádku, napište nám. Je možné, že se na začátku v systému objeví chyby i přes naše testování před nasazením.

Úprava metadat

Jakékoliv úpravy metadat jako přidání, odebrání nebo změna certifikátů, kontaktních údajů, názvů atd. se provádí v systému JAGGER.

Odebrání metadat

Před odebráním metadat je z bezpečnostního důvodu nutné entitu nejprve deaktivovat.

  1. V menu nahoře zvolte typ entity, kterou chcete odebrat – Poskytovatelé identit nebo Poskytovatelé služeb.
  2. Ve vyhledávacím poli vyhledejte entitu např. dle názvu, entityID nebo e-mailu. Pak zvolte danou entitu kliknutím na odpovídající Název služby.
  3. Následně vyberte záložku Správa.
  4. Klikněte na šipku vedle Zamknout/Odemknout Povolit/Zakázat.
  5. V nastavení u položky Entita aktivní vyberte Zakázáno a potvrďte tlačítkem Upravit.

Tím dojde k jejímu odstranění z federace, nikoliv však ze systému Jagger. Chcete-li entitu smazat i z Jaggeru, musíte pokračovat následujícími kroky.

  1. Kliknutím na zobrazený název služby se vraťte zpět.
  2. Přejděte opět do záložky Správa a klikněte na šipku vedle Odstranit službu ze systému.
  3. Do zobrazeného vstupního pole musíte pro ověření zadat entityID entity, kterou chcete odebrat.
  4. Pak stačí kliknout na tlačítko Odstranit poskytovatele ze systému a entita bude nadobro odebrána.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností, problémů nebo nápadů na vylepšení systému JAGGER pište na e-mailovou adresu info@eduid.cz.

Last modified:: 2020/04/14 15:48