cs:tech:idp:tomcat6

Tento návod je již zastaralý a zůstává zde spíše jen pro dokumentačí důvody. Přejděte na aktuální návod.


Instalace Apache Tomcat 6 ze zdrojových kódů

Java JDK

Tomcat 6 vyžaduje Java JDK ve verzi 1.5 a výš. K dispozici je zde.

Nastavíme proměnnou JAVA_HOME:

# export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

Apache Ant

Je potřeba nainstalovat Apache Ant 1.6 nebo vyšší - http://ant.apache.org/bindownload.cgi.

Kompilace Tomcat

# mkdir /opt/tmp
# cd /opt/tmp
# wget http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.20/src/apache-tomcat-6.0.20-src.tar.gz
# tar xvfz apache-tomcat-6.0.20-src.tar.gz
# cd apache-tomcat-6.0.20-src
# ant download
# ant
Last modified:: 2017/02/10 07:02