cs:tech:idp:java

Java pro Shibboleth IdP

Na této stránce se nachází návod, jak nainstalovat do linuxové distribuce Debian 9 (Stretch) podporu pro jazyk Java pro potřeby Shibboleth IdP 3. Po úspěšné instalaci pokračujte v instalaci Jetty.


OpenJDK

Z důvodu změny licencování Oracle JDK jsme upustili od jeho používání a přešli jsme ve sdružení CESNET na OpenJDK, které je v distribučních balíčcích a které doporučujeme i našim členům.

Konzorcium Shibboleth vyjádřilo podporu OpenJDK z důvodu změny licence Oracle JDK a Shibboleth IdP by tedy s OpenJDK neměl mít problémy. Navíc mnoho federací identit (v Rakousku, Itálii, Švýcarsku, ale jistě i jinde) OpenJDK s Shibboleth IdP 3 bez problémů používá.

Oficiálně je podporováno jen JDK (Java Development Kit), nikoliv JRE (Java Runtime Environment), nicméně s použitím JRE, které má výrazně menší množství závislostí, jsme nenarazili na jediný problém a jde tedy (minimálně v Debianu) bez problémů použít.

# Instalace OpenJDK
apt install openjdk-8-jre-headless

Shibboleth IdP vyžaduje nastavenou proměnnou prostředí JAVA_HOME, to provedeme v konfiguračním souboru ~/.bashrc uživatele root.

# Nastavení proměnné JAVA_HOME
echo 'export JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::")' >> ~/.bashrc

Nyní se buď odhlásíme a přihlásíme zpět, anebo načteme znovu konfigurační soubor ~/.bashrc pomocí příkazu source.

# Načtení konfiguračního souboru ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Tím se do proměnné prostředí JAVA_HOME uloží cesta k OpenJDK.

# Ověření, že proměnná prostředí JAVA_HOME obsahuje cestu k OpenJDK
echo $JAVA_HOME
# Výsledek předchozího příkazu, tj. obsah proměnné prostředí JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

Můžeme si také ověřit, že máme Javu funkční pomocí následujícího příkazu:

# Ověření funkčnosti Javy
java -version
# Výsledek předchozího příkazu
openjdk version "1.8.0_181"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_181-8u181-b13-2~deb9u1-b13)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)

Nyní, když máme nainstalovánu a nakonfigurovánu Javu, můžeme pokračovat instalací Jetty.

Last modified:: 2019/02/22 12:30