cs:tech:idp:debian_squeeze

Tento návod je již zastaralý a zůstává zde spíše jen pro dokumentačí důvody. Přejděte na aktuální návod.


Instalace Shibboleth IdP 2 - specifika pro Debian Squeeze

Java

Nejlepší je použít originální Javu od Sunu, která je k dispozici v distribuci. Zároveň je doporučitelné všechny ostatní implementace Javy odinstalovat.

# apt-get install sun-java6-jdk

Standardně je Java 6 nainstalována v adresáři /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.x.x, na který odkazuje link /usr/lib/jvm/java-6-sun. Tudíž nastavení proměnné JAVA_HOME bude následující:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

Tomcat

Tomcat 6 je standardní součástí distribuce:

# apt-get install tomcat6

Cesty:

  • konfigurace: /etc/tomcat6
  • CATALINA_HOME: /usr/share/tomcat6
  • CATALINA_BASE: /var/lib/tomcat6
  • logy: /var/log/tomcat6
  • umístění idp.xml: /usr/share/tomcat5.5/conf/Catalina/localhost/idp.xml

:!: Od Tomcat verze 6 se implicitně nevytváří adresář pro endorsed knihovny (u starších verzí to byl adresář $CATALINA_HOME/common/endorsed). Proto je potřeba explicitně vytvořit adresář $CATALINA_HOME/endorsed a do něj nahrát příslušné soubory z distribuce Shibboleth IdP 2.

Nastavení proměnných protředí by se mělo zapisovat do souboru /etc/default/tomcat6:

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx512M -XX:MaxPermSize=128M -Dcom.sun.security.enableCRLDP=true"
TOMCAT5_SECURITY=no

Pokročilejší informace ohledně nastavení JAVA_OPTS najdete na Shibboleth Wiki.

Apache

Instalace:

# apt-get install apache2-mpm-prefork

Povolíme moduly mod_proxy a mod_proxy_ajp:

# a2enmod proxy
# a2enmod proxy_ajp
# /etc/init.d/apache2 restart
Last modified:: 2017/02/10 07:02