cs:tech:edupersonprimaryaffiliation

eduPersonPrimaryAffiliation

Definice

Popisuje hlavní vztah osoby k organizaci.

Podrobné informace na stránkách komunity Internet2.

Povolené hodnoty

affiliate, alum, employee, faculty, library-walk-in, member, staff, student

Význam hodnot

  • affiliate – uživatel nemající právní vztah s organizací (smlouva o zaměstnání, studium)
  • alum – absolvent
  • employee – každý zaměstnanec
  • faculty – učící zaměstnanec (učitel, akademický pracovník, vědec)
  • library-walk-in – neregistrovaný čtenář nacházející se fyzicky v knihovně/kampusu
  • member – každý s právním vztahem k organizaci (zaměstnanci, studenti, členové)
  • staff – neučící zaměstnanec (sekretářky, techničtí pracovníci apod.)
  • student – student (prezenční i kombinované studium, zahraniční studenti, doktorandi, studenti celoživotního vzdělávání)

Příklad

student

Poznámka

Význam jednotlivých hodnot je stejný jako u atributu eduPersonAffiliation. Pokud má osoba více vztahů k organizaci, rozhoduje každá organizace sama o tom, který ze vztahů je hlavní. Hodnota atributu musí být zároveň jednou z hodnot atributu eduPersonAffiliation.

Last modified:: 2017/02/10 07:02