cs:tech:attributes:telephonenumber

telephoneNumber

Definice

Telefonní číslo uživatele. Je důležité zejména pro rychlé kontaktování správců organizací v případě potíží. Tento atribut je nepovinný.

Kódování

  • SAML1: urn:mace:dir:attribute-def:telephoneNumber
  • SAML2: urn:oid:2.5.4.20

Příklad

+420123456789

Last modified:: 2017/02/10 07:02