cs:tech:attributes:edupersonorgunitdn

eduPersonOrgUnitDN

Definice

DN (Distinguished Name) objektu v adresářové struktuře, který popisuje organizační jednotku (například katedru), k níž má osoba formální vztah. Může mít více hodnot.

Podrobné informace na stránkách komunity Internet2.

Kódování

  • SAML1: urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrimaryOrgUnitDN
  • SAML2: urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4

Povolené hodnoty

DN z adresářové struktury LDAP serveru.

Příklad

ou=k135,o=fel,dc=cvut,dc=cz

Poznámka

Slouží k vyhledání více informací o organizační jednotce, typicky kontaktních údajů.

Last modified:: 2017/02/10 07:02