cs:tech:attributes:czedupersonstudysubject

czEduPersonStudySubject

Definice

Kód studijního oboru dle číselníku MŠMT.

Kódování

  • SAML1: urn:mace:dir:attribute-def:czEduPersonStudySubject
  • SAML2: urn:mace:dir:attribute-def:czEduPersonStudySubject

Příklad

2601T017 (kód pro studijní obor Bezdrátové komunikace)

Last modified:: 2017/02/10 07:02