cs:tech:attributes:czedupersonstudyprogramme

czEduPersonStudyProgramme

Definice

Kód studijního programu dle číselníku MŠMT.

Kódování

  • SAML1: urn:mace:dir:attribute-def:czEduPersonStudyProgramme
  • SAML2: urn:mace:dir:attribute-def:czEduPersonStudyProgramme

Příklad

B2643 (kód pro studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika)

Last modified:: 2017/02/10 07:02