cs:tech:attributes:authmail

authMail

Definice

Emailové adresy poskytnuté službě TCS musí být ověřeny! Organizace ručí za jejich správnost a za to, že patří danému uživateli.

Pozor!

Jestliže vaše organizace umožňuje uživatelům, aby si v systému IdP sami nastavovali emailové adresy, musíte zajistit, aby pro služby TCS byly uvolněny pouze adresy ověřené.

Kódování

  • SAML2: urn:oid:1.2.840.113549.1.9.1

Příklad

krystof.satecek@example.org

Poznámka

authMail a mail

Pokud vaše IdP používá pouze ověřené emaily, posílejte v tomto atritubu tytéž hodnoty, které do eduID.cz posíláte v atributu mail.
Last modified:: 2019/08/12 12:58