cs:cztestfed:policy

Politika

Politika federace czTestFed teprve vzniká a je pravděpodobné, že bude v blízké době docházet k častým změnám.

  • Federace czTestFed je určena především k testování software podporující federativní přístup k identitám. Její účel je ověřit technické řešení na bázi Shibboleth infrastruktury.
  • Federace není určena k běžnému provozu aplikací. Nedoporučuje se využívat federaci pro přístup k cenným privátním informacím.
  • Federace se neopírá o žádné dohody a smlouvy mezi organizacemi.
  • Vzhledem k testovací povaze federace, nelze spoléhat na pravost informací pocházející z IdP komponent (identity, atributy).
  • Z různých důvodů může být federace nebo její část na delší dobu mimo provoz.
  • Pro připojení do federace czTestFed není potřeba mít (narozdíl od federace eduID.cz) podepsaný žádný dokument, ani certifikát (od TCS nebo CESNET CA) pro poslání metadat “podepsaným e-mailem”.
  • Registrace se provádí v systému JAGGER.
Last modified:: 2017/02/10 07:02