cs:cztestfed:index

This is an old revision of the document!


Testovací federace czTestFed

Vítejte na stránkách určené k podpoře testovací federace identit index. Formou wiki portálu se budeme snažit postupně shromažďovat užitečné znalosti - informace o provozu federace, návody na instalaci a konfiguraci komponent, odkazy na relevantní zdroje a související informace.

Podobně jako jiné testovací federace (TestShib, AAI Test), czTestFed vzniká za účelem testování nástrojů na federativní správu identit a aplikací využívající prostředky federace pro účely autentizace a autorizace. Tato federace není určena k produkčnímu provozu, víc detailů v politice.

Pokud se chcete připojit, můžete začít zde.

Technické detaily

Shibboleth SP 2.6

<!-- Autentizace vůči IdP vybranému z WAYF/DS -->
<SSO discoveryProtocol="SAMLDS" discoveryURL="https://ds.eduid.cz/wayf-cztestfed/">
  SAML2 SAML1
</SSO>
<!-- Metadata (testovací) federace czTestFed -->	 
<​MetadataProvider type="​XML"uri="​https://​metadata.eduid.cz/​entities/​cztestfed"
  backingFilePath="​cztestfed.xml"reloadInterval="​600"><​MetadataFilter type="​Signature"certificate="​metadata.eduid.cz.crt.pem"/>
</​MetadataProvider>

SimpleSAMLphp

# Vytvoření adresářů pro metadata
mkdir /opt/simplesamlphp/metadata/cztestfed
chown www-data:www-data /opt/simplesamlphp/metadata/cztestfed
# Úpravy v konfiguračním souboru config/config.php
$config = array(
 
 'auth.adminpassword'   => 'ree0eagai1aiZie',
 'secretsalt'       => 'lhbogwzt0m32khnrh8d39p39tzxxyyhr',
 'technicalcontact_name'  => 'John Doe',
 'technicalcontact_email' => 'john.doe@example.org',
 'timezone'        => 'Europe/Prague',
 
 'authproc.sp' => array(
  51 => array('class' => 'core:AttributeMap',  'oid2name'),
  52 => array('class' => 'core:AttributeMap',  'urn2name'),
  60 => array('class' => 'core:GenerateGroups', 'eduPersonAffiliation'),
  90 => 'core:LanguageAdaptor',
 ),
 
 'metadata.sources' => array(
  array ('type' => 'flatfile', 'directory' => 'metadata/cztestfed'),
 ),
 
);
# Úpravy v konfiguračním souboru config/authsources.php
$config = array(
 
 'default-sp' => array(
  'entityID' => 'https://sp.example.org/sp',
  'discoURL' => 'https://ds.eduid.cz/wayf-cztestfed/',
  #'discoURL' => 'https://ds.eduid.cz/wayf.php',

  // Certifikáty
  'privatekey' => 'saml.pem',
  'certificate' => 'saml.crt',
 
  // UUInfo
  'UIInfo' => array(
 
   // DisplayName
   'DisplayName' => array(
    'cs' => 'Super Service',
    'en' => 'Super Service',
   ),
 
   // Description
   'Description' => array(
    'cs' => 'Nástroj, který za vás vyřeší spoustu práce.',
    'en' => 'A tool helping you get your work done.',
   ),
 
   // InformationURL
   'InformationURL' => array(
    'cs' => 'https://sp.example.org',
    'en' => 'https://sp.example.net',
   ),
 
  ),
 
  // OrganizationName
  'OrganizationName' => array(
   'cs' => 'EXAMPLE, z. s. p. o.',
   'en' => 'EXAMPLE, a. l. e',
  ),
 
  // OrganizationDisplayName
  'OrganizationDisplayName' => array(
   'cs' => 'EXAMPLE',
   'en' => 'EXAMPLE',
  ),
 
  // OrganizationURL
  'OrganizationURL' => array(
   'cs' => 'http://www.example.org',
   'en' => 'http://www.example.net',
  ),
 
 ),
 
);
# Úpravy v konfiguračním souboru config/config-metarefresh.php
$config = array(
 
 'sets' => array(
 
  # czTestFed
  'cztestfed' => array(
   'cron'  => array('hourly'),
   'sources' => array(
    array(
     'src'         => 'https://metadata.eduid.cz/entities/cztestfed',
     'validateFingerprint' => '2E:51:FC:08:CF:15:C5:15:48:28:AF:64:A7:97:50:80:B4:AB:5D:24',
    ),
   ),
   'expireAfter'  => 60*60*24*4, // Maximum 4 days cache time.
   'outputDir'   => 'metadata/cztestfed/',
   'outputFormat' => 'flatfile',
  ),
 
 ),
);
Last modified:: 2019/07/10 11:53