cs:archive:rpms

Instalace Shibboleth SP 2 z RPMS balíků

Pokud používáte Linux založený na RPM balících (SUSE, RedHat, atd.), instalace je poměrně jednoduchá. Stačí si stáhnout RPMS balíky se zdrojovými kódy, překompilovat je na cílovém stroji na RPM balíky, a ty jednoduše nainstalovat.

Před kompilací SRPM balíků je třeba mít nainstalované RPM pro apache2, apache2-prefork, apache2-devel, autoconf, automake, make, curl, curl-devel, gcc, gcc-c++, openssl, openssl-devel.

Jediný zádrhel je, že některé SRPM nejdou zkompilovat, dokut jiné nejsou zkompilované a nainstalované, je proto nutné střídat kroky s kompilací a instalací:

cd /usr/src/packages/SRPMS
wget http://shibboleth.internet2.edu/downloads/shibboleth/cppsp/2.1/SRPMS/log4shib-1.0-1.src.rpm
wget http://shibboleth.internet2.edu/downloads/shibboleth/cppsp/2.1/SRPMS/opensaml-2.1-1.src.rpm
wget http://shibboleth.internet2.edu/downloads/shibboleth/cppsp/2.1/SRPMS/shibboleth-2.1-1.src.rpm
wget http://shibboleth.internet2.edu/downloads/shibboleth/cppsp/2.1/SRPMS/xerces-c-2.8.0-1.src.rpm
wget http://shibboleth.internet2.edu/downloads/shibboleth/cppsp/2.1/SRPMS/xml-security-c-1.4.0-1.src.rpm
wget http://shibboleth.internet2.edu/downloads/shibboleth/cppsp/2.1/SRPMS/xmltooling-1.1-1.src.rpm

rpmbuild --rebuild log4shib-1.0-1.src.rpm
rpmbuild --rebuild xerces-c-2.8.0-1.src.rpm

rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/log4shib-1.0-1.x86_64.rpm
rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/log4shib-devel-1.0-1.x86_64.rpm
rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/xerces-c-2.8.0-1.x86_64.rpm
rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/xerces-c-devel-2.8.0-1.x86_64.rpm

rpmbuild --rebuild xml-security-c-1.4.0-1.src.rpm

rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/xml-security-c-1.4.0-1.x86_64.rpm
rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/xml-security-c-devel-1.4.0-1.x86_64.rpm

rpmbuild --rebuild xmltooling-1.1-1.src.rpm

rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/xmltooling-*

rpmbuild --rebuild opensaml-2.1-1.src.rpm

rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/opensaml-*

rpmbuild --rebuild shibboleth-2.1-1.src.rpm

rpm -Uvh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/shibboleth-2.1-1.x86_64.rpm

Tím je nainstalováno. I Apache má na příslušném místě (/etc/apache2/conf.d/shib.conf) konfigurační soubor, který modul pro Shibboleth aktivuje. Teď je potřeba nastavit konfiguraci.

Potíže

Výše uvedený postup byl ověřen na OpenSuse 10.1. Na nových systémech (např. OpenSuse 11, Fedora 9, Fedora 10) je známý problém s tím, že kompilátor gcc 4.3 je příliš nový a nezkompiluje některé balíky.

Na Fedora 9 se podařilo problém obejít tím, že balíky pro log4sib a xerces-c byly zkompilovány na Fedora 8, nainstalovány na Fedora 9, a další balíky už šly normálně přeložit.

Na Fedora 10 pomohlo použít starší kompilátor gcc 3.4, tj. udělat nejdřív:

# yum install compat-gcc-34 compat-gcc-34-c++
# export CC=gcc34
# export CXX=g++34
# ln -s /usr/bin/g++34 /usr/bin/g++

což umožnilo přeložit a nainstalovat vše kromě samotného Shibbolethu. Pro ten se naopak muselo použít C++ 4.3:

# unset CC
# unset CXX
# rm /usr/bin/g++
# yum install gcc-c++

a bylo to.

Last modified:: 2017/02/10 07:02