cs:tech:sp:shibboleth:advanced

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sp:shibboleth:advanced [2020/01/16 14:29]
Jan Oppolzer [Vyžadování atributů]
cs:tech:sp:shibboleth:advanced [2020/01/16 14:30] (current)
Jan Oppolzer [Vyžadování atributů]
Line 230: Line 230:
 Pro ''<​Handler>''​ je možné použít i jiný zápis, který umožňuje specifičtější pravidla a používání logických //AND// a/nebo //OR//. Bližší informace naleznete v [[https://​wiki.shibboleth.net/​confluence/​display/​SP3/​Attribute+Checker+Handler|dokumentaci]]. Pro ''<​Handler>''​ je možné použít i jiný zápis, který umožňuje specifičtější pravidla a používání logických //AND// a/nebo //OR//. Bližší informace naleznete v [[https://​wiki.shibboleth.net/​confluence/​display/​SP3/​Attribute+Checker+Handler|dokumentaci]].
  
-Dále je nutné do souboru ''​attrChecker.html''​ (na vhodné místo samozřejmě) přidat seznam atributů, které byly vyžadovány,​ ale služba je od IdP neobdržela -- v tomto případě byly vyžadovány atributy //​uniqueId//,​ //mail// a //cn//. Stránku ''​attrChecker.html''​ můžete samozřejmě libovolně upravit, aby vzhled zapadal do vzhledu služby.+Dále je nutné do souboru ''​attrChecker.html''​ (na vhodné místo samozřejmě) přidat seznam atributů, které byly vyžadovány,​ ale služba je od IdP neobdržela -- v tomto případě byly vyžadovány atributy //​uniqueId//,​ //mail// a //cn//. Stránku ''​attrChecker.html''​ můžete samozřejmě libovolně upravit ​a to včetně kaskádových stylů, aby vzhled zapadal do vzhledu služby.
  
 <code html> <code html>
Last modified:: 2020/01/16 14:30