cs:tech:sources:proquestebookcentral

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:proquestebookcentral [2019/10/15 12:26]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
cs:tech:sources:proquestebookcentral [2019/10/15 12:30]
Jiří Pavlík [Používané atributy]
Line 16: Line 16:
 ===== Používané atributy ===== ===== Používané atributy =====
  
-Proquest Ebook Central používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ nebo //​eduPersonPrincipalName//​ nebo //​eduPersonPersistentID//​//​eduPersonScopedAffiliation//​.+Proquest Ebook Central používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ nebo //​eduPersonPrincipalName//​ nebo //​eduPersonPersistentID// ​a pak //​eduPersonScopedAffiliation//​.
  
 Podrobnosti použití atributů jsou uvedeny na [[https://​support.proquest.com/#​articledetail?​id=kA140000000CmgJCAS|stránce podpory]]. ​ Podrobnosti použití atributů jsou uvedeny na [[https://​support.proquest.com/#​articledetail?​id=kA140000000CmgJCAS|stránce podpory]]. ​
Line 24: Line 24:
 Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest Ebook Central institucionální přihlášení na adrese https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​[kod_instituce],​ kde kod_instituce je kód Vaší instituce nebo části instituce nastavený od ProQuest v Ebook Central. Např. https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​cvut Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest Ebook Central institucionální přihlášení na adrese https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​[kod_instituce],​ kde kod_instituce je kód Vaší instituce nebo části instituce nastavený od ProQuest v Ebook Central. Např. https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​cvut
    
-Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF. 
  
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
Last modified:: 2019/10/15 12:30