cs:tech:sources:proquest

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:proquest [2020/06/19 13:54]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:proquest [2020/06/23 14:39] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 53: Line 53:
  
   * ProQuest nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci organizace. ​   * ProQuest nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci organizace. ​
-  * V anglické verzi WAYF / DS a v anglické verzi rozhranní se zobrazují české názvy organizací. ​Názvy organizací se zobrazují bez diakritiky.+  * Názvy organizací se zobrazují bez diakritiky, ve vícejazyčném prostředí platformy nelze názvy organizací nelze uvádět vícejazyčně,​ pouze v jednom jazyce
   * Pro personalizaci je nutné vytvořit lokální účet My Reasearch, který není propojen s institucionálním účtem.   * Pro personalizaci je nutné vytvořit lokální účet My Reasearch, který není propojen s institucionálním účtem.
  
  
  
Last modified:: 2020/06/23 14:39