cs:tech:sources:pablikado

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:pablikado [2019/01/28 11:50]
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u Pablikado]
cs:tech:sources:pablikado [2019/11/18 09:52] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 21: Line 21:
 WAYFless odkaz na požádání dodá technická podpora Pablikado. WAYFless odkaz na požádání dodá technická podpora Pablikado.
  
-íklad ​WAYFless ​odkazu pro Univerzitu Karlovu+íklady ​WAYFless ​odkazů
-<​code>​+ 
 +Univerzitu Karlova 
 +\\
 https://​www.citacepro.com/?​instituce=UK&​pablikado https://​www.citacepro.com/?​instituce=UK&​pablikado
-</code>+ 
 + 
 +Národní technická knihovna 
 +\\ 
 +https://​www.citacepro.com/?​instituce=NTK&​pablikado
Last modified:: 2019/11/18 09:52