cs:tech:sources:oxfordenglishdictionary

This is an old revision of the document!


Nastavení federativní autentizace u Oxford English Dictionary

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory onlinecustomerservices@oup.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera a hodnotu atributu eduPersonScopedAffiliation pro autorizaci.

Oxford Music Online vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Požadované atributy

Pro autorizaci Oxford English Dictionary používá eduPersonScopedAffiliation.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici institucionální přihlášení ve webovém rozhranní - Sign in → Sign in via your institution.

Wayfless odkazy

Příklad WAYFless odkazu:

Univerzita Karlova

https://shibboleth2sp.sams.oup.com/Shibboleth.sso/Login?
entityID=https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth&
target=https%3A%2F%2Fshibboleth2sp.sams.oup.com/shib%3Fdest=http%3A%2F%2Fwww.oed.com/SHIBBOLETH?dest=%2F

Stávající omezení

  • Identitu z institucionálního přihlášení Oxford English Dictionary nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
Last modified:: 2019/02/13 11:18