cs:tech:sources:karger

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:karger [2019/03/16 09:05]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
cs:tech:sources:karger [2019/03/16 09:06] (current)
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 21: Line 21:
 Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Karger institucionální přihlášení v [[https://​auth.karger.com/?​returnUrl=|responsivním webovém]] rozhranní. Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Karger institucionální přihlášení v [[https://​auth.karger.com/?​returnUrl=|responsivním webovém]] rozhranní.
  
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.+
    
  
Last modified:: 2019/03/16 09:06