cs:tech:sources:jstor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:jstor [2018/12/10 07:58]
Jiří Pavlík [Používané Atributy pro autorizaci a personalizaci]
cs:tech:sources:jstor [2018/12/10 07:59] (current)
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u JSTOR]
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení autentizace ​a autorizace ​u JSTOR ======+====== Nastavení ​federativní ​autentizace u JSTOR ======
  
  
Last modified:: 2018/12/10 07:59