cs:tech:sources:gale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:sources:gale [2017/10/26 06:04]
jpavlik@cesnet.cz created
cs:tech:sources:gale [2019/01/28 11:38] (current)
jpavlik@cesnet.cz
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení autentizace ​a autorizace ​u Gale (připravujeme) ======+====== Nastavení ​federativní ​autentizace u Gale (připravujeme) ======
  
  
 Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u Gale Virtual Reference Library připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]]. Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u Gale Virtual Reference Library připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].
Last modified:: 2019/01/28 11:38