cs:tech:sources:gale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:gale [2019/01/28 11:38]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:gale [2019/11/12 06:24] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení federativní autentizace u Gale (ipravujeme) ​======+====== Nastavení federativní autentizace u Gale ====== 
 + 
 +===== Konfigurace ===== 
 + 
 +Institucionální ​ihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz. 
 + 
 +Service Provider Gale má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fauth.galegroup.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​auth.galegroup.com/​shibboleth]].  
 + 
 +Federativní autentizace u Gale vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.  
 + 
 +===== Používané atributy =====  
 + 
 +Gale používá //​transiendId//​. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Přístup ===== 
 + 
 + 
 +Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Gale institucionální přihlášení ve webovém rozhraní. Nastavení platí pro Gale Virtual Reference Library, Gale Literary Sources, Literature Resource Center. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Wayfless odkazy ===== 
 + 
 +WAYFless odkaz je stejný jako institucionální odkaz pro přímý přístup. 
 + 
 +Příklady WAYFless odkazu: 
 + 
 +Univerzita Karlova 
 + 
 +Gale Literary Sources 
 +\\ 
 +https://​infotrac.gale.com/​itweb/​karlova?​db=GLS 
 + 
 +Gale Virtual Reference Library 
 +\\ 
 +https://​infotrac.gale.com/​itweb/​karlova?​db=GVRL 
 + 
 +===== Stávající omezení ===== 
 + 
 +  * Pro personalizaci je nutné se přihlásit účtem Google nebo Microsoft. 
 + 
  
  
-Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u Gale Virtual Reference Library připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]]. 
Last modified:: 2019/01/28 11:38