cs:tech:sources:elseviersd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:elseviersd [2019/11/14 05:53]
Jiří Pavlík [WAYFless odkazy]
cs:tech:sources:elseviersd [2020/05/07 11:21] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 42: Line 42:
  
   * Elsevier SD nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci autorizace, nicméně Elsevier zajišťuje přístup ke všem předpláceným databázím v rámci organizace pro všechny autentizované uživatele organizace. Tj. všichni oprávnění uživatelé mají plný přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci Elsevier SD.   * Elsevier SD nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci autorizace, nicméně Elsevier zajišťuje přístup ke všem předpláceným databázím v rámci organizace pro všechny autentizované uživatele organizace. Tj. všichni oprávnění uživatelé mají plný přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci Elsevier SD.
 +  * Elsevier nepodporují přihlašování odpovídající standardu Seamless Access. Přihlášení je uváděno pod Sign in - Sign in via your institution.
Last modified:: 2020/05/07 11:21