cs:tech:sources:aipsciation

This is an old revision of the document!


Nastavení federativní autentizace u AIP Scitation (připravujeme)

Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u AIP Sciation připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat Jiřího Pavlíka.

Last modified:: 2019/04/01 17:13