cs:tech:sources:aipsciation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:aipsciation [2019/04/01 17:13]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:aipsciation [2019/11/12 06:28]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení federativní autentizace u AIP Scitation ​(připravujeme) ​======+====== Nastavení federativní autentizace u AIP Scitation ======
  
 +===== Konfigurace =====
  
-Návod k aktivaci institucionálního ​přihlášení u AIP Sciation připravujemePro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat ​[[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].+Institucionální ​přihlášení ​pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz. 
 + 
 +Service Provider AIP Scitation má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fiam.atypon.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​iam.atypon.com/​shibboleth]].  
 + 
 +Federativní autentizace ​u AIP Scitation vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN 
 + 
 +===== Používané atributy =====  
 + 
 +AIP Scitation používá //​eduPersonScopedAffiliation//​. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Přístup ===== 
 + 
 + 
 +Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u AIP Scitation institucionální přihlášení ve [[https://aip.scitation.org/​action/​authenticateSharedSP|webovém]] rozhraní. 
 + 
 +AIP Scitation používá vlastní WAYF/DS.  
 + 
 + 
 + 
 +===== Wayfless odkazy ===== 
 + 
 +WAYFless odkaz na úvodní stránku AIP Scitation má syntax: 
 +<​code>​ 
 +http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​ 
 +idp=[IdP entity ID]& 
 +redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org 
 +</​code>​ 
 + 
 +Příklady WAYFless odkazu: 
 + 
 +Univerzita Karlova 
 +\\ 
 +http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org 
 + 
 +Národní technická knihovna 
 +\\ 
 +http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fshibboleth.techlib.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Stávající omezení ===== 
 + 
 +  * Diakritika ve jménu uživatele je zobrazována chybně. 
 +  * AIP Scitation preferuje autentizaci podle IP adresy před federativní autentizací.  
 +  * Odkaz na WAYF chybí na stránce pro přihlášení zobrazující se po kliknutí na odkaz Sign In. 
 + 
Last modified:: 2019/11/12 06:28