cs:tech:idp:jetty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:idp:jetty [2020/03/27 08:51]
Jan Oppolzer [idp.ini]
cs:tech:idp:jetty [2020/04/03 09:30] (current)
Jan Oppolzer [Knihovny]
Line 144: Line 144:
 </​code>​ </​code>​
  
-Opět můžeme stáhnout připravený soubor:+Opět můžeme stáhnout připravený soubor, tentokrát ho však budeme muset upravit:
  
 <code bash> <code bash>
Line 150: Line 150:
 wget -P /​etc/​jetty9/​start.d \ wget -P /​etc/​jetty9/​start.d \
     https://​www.eduid.cz/​jetty/​idp.ini     https://​www.eduid.cz/​jetty/​idp.ini
 +
 +# Otevřeme konfigurační soubor idp.ini
 +vim /​etc/​jetty9/​start.d/​idp.ini
 </​code>​ </​code>​
  
Line 270: Line 273:
 ==== Knihovny ==== ==== Knihovny ====
  
-Jetty potřebuje pro správnou funkčnost tyto ctyři JAR soubory, které je nutné umístit do složky s externími knihovnami ''/​usr/​share/​jetty9/​lib/​ext'':​ +<WRAP tip> 
- +Shibboleth IdP 4.0.0 bez viditelných oznámení — podobně jako řada 3 od verze 3.4.0 — obsahuje ​//​commons-dbcp2.jar// ​//​commons-pool2.jar//, ​takže není nutné tyto knihovny dodávat ​do Jetty. 
-  * commons-dbcp2-2.1.1.jar ([[https://​search.maven.org/remotecontent?​filepath=org/​apache/​commons/​commons-dbcp2/​2.1.1/​commons-dbcp2-2.1.1.jar|JAR ke stažení]],​ [[https://commons.apache.org/proper/commons-dbcp/​download_dbcp.cgi|stránka]]) +</WRAP>
-  * commons-pool2-2.4.2.jar ([[https://search.maven.org/​remotecontent?​filepath=org/​apache/​commons/​commons-pool2/​2.4.2/​commons-pool2-2.4.2.jar|JAR ke stažení]][[https://​commons.apache.org/​proper/​commons-pool/​download_pool.cgi|stránka]]) +
-  * commons-logging-api-1.1.jar ([[https://​search.maven.org/​remotecontent?​filepath=commons-logging/​commons-logging-api/​1.1/​commons-logging-api-1.1.jar|JAR ke stažení]]), +
-  * mariadb-java-client.jar (JDBC ovladač pro MariaDB). +
- +
-Po stažení prvních tří souborů uvedených výšje umístíme na server do adresáře ''/​opt''​ a provedeme instalaci následující sérií příkazů. Čtvrtý soubor vyřešíme následně. +
- +
-=== Apache Commons DBCP & Pool === +
- +
-<code bash> +
-# Přesunutí Apache Commons DBCP2 a Pool2 JAR souborů ​do Jetty+
-cd /opt +
-mv commons-dbcp2-2.1.1.jar \ +
-   ​commons-pool2-2.4.2.jar \ +
-   ​commons-logging-api-1.1.jar \ +
-   /​usr/​share/​jetty9/​lib/​ext +
-</code> +
- +
-=== JDBC pro MariaDB ===+
  
-JDBC pro MariaDB jsme nainstalovali v [[mariadb|předchozím krkou]] instalací balíčku ''​libmariadb-java''​, nyní zbývá vytvořit symbolický odkaz v adresáři s externími knihovnami pro Jetty.+Jetty potřebuje pro správnou funkčnost do složky s externími knihovnami ''/​usr/​share/​jetty9/​lib/​ext''​ nalinkovat pouze //​mariadb-java-client.jar//,​ což je JDBC konektor do databáze MariaDB, kam se ukládají persistentní identifikátory uživatelů a souhlasy s uvolněním osobních informací. ​JDBC pro MariaDB jsme nainstalovali v [[mariadb|předchozím krkou]] instalací balíčku ''​libmariadb-java''​.
  
 <code bash> <code bash>
Last modified:: 2020/03/27 08:51