cs:tech:federation_id

ID federace

V některých případech je potřeba adresovat federaci jako celek. Používa se k tomu název skupiny entit definovaných v metadatech federace. Každá entita (IdP nebo SP) je popsána ve vlastním EntityDescriptor elementu. Všechny tyto elementy jsou umístěny do kořenového elementu EntitiesDescriptor a tím tvoří skupinu, která v podstatě reprezentuje danou federaci. Název této skupiny nebo taky tzv. ID federace je hodnota Name atributu elementu EntitiesDescriptor.

Některá použití:

Last modified:: 2017/02/10 07:02