cs:tech:categories:rs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:categories:rs [2019/01/03 15:48]
Jan Oppolzer [Konfigurace SP]
cs:tech:categories:rs [2019/01/09 10:21]
Jan Oppolzer [6. Požadavky na SP] -FIXME
Line 103: Line 103:
  
 Poskytovatelům služeb je silně doporučeno,​ aby podporovali všechny alternativy pro //​identifikátor uživatele//​ a //jméno uživatele//​ popsané v sekci "​[[#​skupina_atributu|Skupina atributů]]"​ pro zajištění maximální kompatibility. Pokud tak neučiní, mohou se setkat s problémy i v případě, že budou výhradně používat poskytovatele identit z kategorie R&S. V případě atributu ''​eduPersonTargetedID''​ to znamená schopnost podporovat i persistentní NameID z protokolu SAML 2.0, což je doporučený moderní způsob vyjádření tohoto atributu. Poskytovatelům služeb je silně doporučeno,​ aby podporovali všechny alternativy pro //​identifikátor uživatele//​ a //jméno uživatele//​ popsané v sekci "​[[#​skupina_atributu|Skupina atributů]]"​ pro zajištění maximální kompatibility. Pokud tak neučiní, mohou se setkat s problémy i v případě, že budou výhradně používat poskytovatele identit z kategorie R&S. V případě atributu ''​eduPersonTargetedID''​ to znamená schopnost podporovat i persistentní NameID z protokolu SAML 2.0, což je doporučený moderní způsob vyjádření tohoto atributu.
- 
-FIXME: atributy do eduID.cz 
  
 Pokud poskytovatel identity v metadatech deklaruje podporu kategorie R&S a neposílá atribut ''​eduPersonTargetedID'',​ je možné se v souvislosti s následující sekcí spolehnout na skutečnost,​ že atribut ''​eduPersonPrincipalName''​ se na dané organizaci nerecykluje. Pokud poskytovatel identity v metadatech deklaruje podporu kategorie R&S a neposílá atribut ''​eduPersonTargetedID'',​ je možné se v souvislosti s následující sekcí spolehnout na skutečnost,​ že atribut ''​eduPersonPrincipalName''​ se na dané organizaci nerecykluje.
Last modified:: 2019/01/09 10:21