cs:tech:categories:rs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:categories:rs [2019/01/03 15:47]
Jan Oppolzer [Konfigurace SP] example.org
cs:tech:categories:rs [2019/01/09 10:21]
Jan Oppolzer [6. Požadavky na SP] -FIXME
Line 103: Line 103:
  
 Poskytovatelům služeb je silně doporučeno,​ aby podporovali všechny alternativy pro //​identifikátor uživatele//​ a //jméno uživatele//​ popsané v sekci "​[[#​skupina_atributu|Skupina atributů]]"​ pro zajištění maximální kompatibility. Pokud tak neučiní, mohou se setkat s problémy i v případě, že budou výhradně používat poskytovatele identit z kategorie R&S. V případě atributu ''​eduPersonTargetedID''​ to znamená schopnost podporovat i persistentní NameID z protokolu SAML 2.0, což je doporučený moderní způsob vyjádření tohoto atributu. Poskytovatelům služeb je silně doporučeno,​ aby podporovali všechny alternativy pro //​identifikátor uživatele//​ a //jméno uživatele//​ popsané v sekci "​[[#​skupina_atributu|Skupina atributů]]"​ pro zajištění maximální kompatibility. Pokud tak neučiní, mohou se setkat s problémy i v případě, že budou výhradně používat poskytovatele identit z kategorie R&S. V případě atributu ''​eduPersonTargetedID''​ to znamená schopnost podporovat i persistentní NameID z protokolu SAML 2.0, což je doporučený moderní způsob vyjádření tohoto atributu.
- 
-FIXME: atributy do eduID.cz 
  
 Pokud poskytovatel identity v metadatech deklaruje podporu kategorie R&S a neposílá atribut ''​eduPersonTargetedID'',​ je možné se v souvislosti s následující sekcí spolehnout na skutečnost,​ že atribut ''​eduPersonPrincipalName''​ se na dané organizaci nerecykluje. Pokud poskytovatel identity v metadatech deklaruje podporu kategorie R&S a neposílá atribut ''​eduPersonTargetedID'',​ je možné se v souvislosti s následující sekcí spolehnout na skutečnost,​ že atribut ''​eduPersonPrincipalName''​ se na dané organizaci nerecykluje.
Line 185: Line 183:
                 <​mdui:​Description xml:​lang="​en">​Software available for download.</​mdui:​Description>​                 <​mdui:​Description xml:​lang="​en">​Software available for download.</​mdui:​Description>​
                 <​mdui:​Description xml:​lang="​cs">​Seznam software ke stažení.</​mdui:​Description>​                 <​mdui:​Description xml:​lang="​cs">​Seznam software ke stažení.</​mdui:​Description>​
-                <​mdui:​InformationURL xml:​lang="​en">​https://​softdb.example.org/​en/​info.html</​mdui:​InformationURL>​ +                <​mdui:​InformationURL xml:​lang="​en">​https://​www.example.org/​en/​info.html</​mdui:​InformationURL>​ 
-                <​mdui:​InformationURL xml:​lang="​cs">​https://​softdb.example.org/​cs/​info.html</​mdui:​InformationURL>​ +                <​mdui:​InformationURL xml:​lang="​cs">​https://​www.example.org/​cs/​info.html</​mdui:​InformationURL>​ 
-                <​mdui:​Logo height="​128"​ width="​128">​https://​img.example.org/​logo.png</​mdui:​Logo>​+                <​mdui:​Logo height="​128"​ width="​128">​https://​www.example.org/​logo.png</​mdui:​Logo>​
             </​mdui:​UIInfo>​             </​mdui:​UIInfo>​
         </​md:​Extensions>​         </​md:​Extensions>​
Last modified:: 2019/01/09 10:21