cs:tech:attributes:interrupted-student

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:attributes:interrupted-student [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:attributes:interrupted-student [2020/03/24 14:08] (current)
Jan Oppolzer
Line 7: Line 7:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Studenti, kteří přeruší studium, mnohdy stále potřebují přístup ke zdrojům poskytovaných univerzitou,​ případně jinou organizací ve federaci eduID.cz. Musí mít však jiné hodnoty atributů (zejména [[cs:​tech:​edupersonaffiliation]][[cs:tech:edupersonprimaryaffiliation]] a [[cs:tech:​edupersonscopedaffiliation]]),​ aby byli rozeznatelní od ostatních řádných studentů prezenčního anebo kombinovaného studia a byla dodržena pravidla federace.+Studenti, kteří přeruší studium, mnohdy stále potřebují přístup ke zdrojům poskytovaných univerzitou,​ případně jinou organizací ve federaci eduID.cz. Musí mít však jiné hodnoty atributů (zejména [[cs:tech:attributes:​edupersonaffiliation]] ​[[cs:tech:attributes:​edupersonscopedaffiliation]]),​ aby byli rozeznatelní od ostatních řádných studentů prezenčního anebo kombinovaného studia a byla dodržena pravidla federace.
  
 //Chce-li nějaká služba, aby byla dostupná i pro studenty s přerušeným studiem, pak, filtruje-li uživatele, musí tuto skupinu uživatelů explicitně povolit.// //Chce-li nějaká služba, aby byla dostupná i pro studenty s přerušeným studiem, pak, filtruje-li uživatele, musí tuto skupinu uživatelů explicitně povolit.//
Last modified:: 2017/02/10 07:02