cs:tech:attributes:interrupted-student

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:interrupted-student [2015/10/08 08:55]
Eva Cvrková
cs:tech:attributes:interrupted-student [2017/02/10 07:02] (current)
Line 28: Line 28:
  
 Tímto je zajištěno následující:​ Tímto je zajištěno následující:​
-  - shoda s pravidly federace eduID.cz +  - shoda s pravidly federace eduID.cz, 
-  - odlišitelnost řádných studentů od studentů s přerušeným studiem +  - odlišitelnost řádných studentů od studentů s přerušeným studiem, 
-  - korektní způsob povolení přístupu ke službám studentům s přerušeným studiem+  - korektní způsob povolení přístupu ke službám studentům s přerušeným studiem.
  
 <WRAP center round tip 80%> <WRAP center round tip 80%>
Last modified:: 2017/02/10 07:02