cs:tech:attributes:displayname

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:attributes:displayname [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:attributes:displayname [2020/03/24 15:11] (current)
Jan Oppolzer [Definice]
Line 3: Line 3:
 ===== Definice ===== ===== Definice =====
  
-Jméno uživatele, které se má objevit ​v aplikacích ​jako seznam ​uživatelů. Dle RFC2798 se jedná o "​preferované jméno osoby zobrazené v seznamech"​.+Jméno uživatele, které se má zobrazit ​v aplikacích ​např. v seznamu ​uživatelů. Dle RFC2798 se jedná o "​preferované jméno osoby zobrazené v seznamech"​.
  
 //Narozdíl od atributu [[cn]] se jedná o jednohodnotový (single-value) atribut a musí mít tedy pouze jednu hodnotu!// //Narozdíl od atributu [[cn]] se jedná o jednohodnotový (single-value) atribut a musí mít tedy pouze jednu hodnotu!//
Last modified:: 2020/03/24 15:11