cs:tech:attributes:authmail

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:authmail [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 external edit
cs:tech:attributes:authmail [2019/08/12 12:58]
Jan Oppolzer [Příklad]
Line 5: Line 5:
 Emailové adresy poskytnuté službě TCS musí být **ověřeny**! Organizace ručí za jejich správnost a za to, že patří danému uživateli. Emailové adresy poskytnuté službě TCS musí být **ověřeny**! Organizace ručí za jejich správnost a za to, že patří danému uživateli.
  
-<box 90% round red|**Pozor!**>​+<box 90% red|**Pozor!**>​
 Jestliže vaše organizace umožňuje uživatelům,​ aby si v systému IdP sami nastavovali emailové adresy, musíte zajistit, aby pro služby TCS byly uvolněny pouze adresy ověřené. Jestliže vaše organizace umožňuje uživatelům,​ aby si v systému IdP sami nastavovali emailové adresy, musíte zajistit, aby pro služby TCS byly uvolněny pouze adresy ověřené.
 </​box>​ </​box>​
Line 15: Line 15:
 ===== Příklad ===== ===== Příklad =====
  
-krystof.satecek@organizace.cz +krystof.satecek@example.org
 ===== Poznámka ===== ===== Poznámka =====
  
-<box 90% round blue|**authMail a mail**>+<box 90% blue|**authMail a mail**>
 Pokud vaše IdP používá pouze ověřené emaily, posílejte v tomto atritubu tytéž hodnoty, které do eduID.cz posíláte v atributu [[cs:​tech:​attributes:​mail]]. Pokud vaše IdP používá pouze ověřené emaily, posílejte v tomto atritubu tytéž hodnoty, které do eduID.cz posíláte v atributu [[cs:​tech:​attributes:​mail]].
 </​box>​ </​box>​
  
Last modified:: 2019/08/12 12:58