cs:news:2016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:news:2016 [2017/06/19 09:51] (current)
Jan Oppolzer vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +====== 2016 ======
 +
 +=====  Prezentace a videozáznamy ze semináře Univerzitní identity 2016 ===== 
 +//​19.10.2016//​
 +
 +Na [[https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​akce/​univerzitni-identity-2016/​|stránce semináře Univerzitní identity 2016]] jsou vystaveny prezentace a záznamy všech přednášek. Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům,​ těšíme se na setkání na dalším ročníku semináře na podzim 2017.   
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - ARUB AV ČR ===== 
 +//​17.10.2016//​
 +
 +Archeologický ústav AV ČR, Brno úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - SVK KL ===== 
 +//​14.10.2016//​
 +
 +Středočeská vědecká knihovna v Kladně úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - VŠUP ===== 
 +//​11.10.2016//​
 +
 +Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +=====  Upgrade u Cambridge University Press ===== 
 +//​26.9.2016//​
 +
 +Cambridge University Press provádí certificate rollout. Výměna certifikátu probíhá na úrovni eduGAIN prostřednictvím britské federace UK Federation. Certificate rollout probíhá korektně bez výpadku institucioálního přihlášení u Cambridge Core, přístup byl úspěšně ověřen na Univerzitě Karlově.
 +
 +=====  Seminář Univerzitní identity 2016 ===== 
 +
 +//​18.9.2016//​
 +
 +Vážení kolegové,
 +
 +zveme vás na seminář o systémech pro správu identit a souvisejících technologiích. Chceme představit zajímavá řešení z oblasti AAI použitelná v rozsáhlých akademických sítích. Seminář je určen všem zájemcům o tuto problematiku – návrhářům,​ správcům i dalším IT odborníkům především z akademické oblasti.
 +
 +Seminář proběhne 13. října 2016 v Národní technické knihovně, program, odkaz na registraci a další podrobnosti jsou uvedené na stránce: https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​akce/​univerzitni-identity-2016/​
 +
 +
 +
 +=====  Upgrade u Cambridge University Press ===== 
 +//​18.9.2016//​
 +
 +Cambridge Core je nová platforma, která nahrazuje dřívější platformu Cambridge Journals. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​cup|Návod]] k nastavení federativní autentizace byl upraven.
 +
 +
 +
 +=====  Upgrade u JSTOR ===== 
 +//​18.9.2016//​
 +
 +JSTOR nyní podporují rozlišování skupin uživatelů v rámci organizace. V [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​jstor|návodu]] je doplněné info k nastavení autorizace při různém předplatném pro různé skupiny uživatelů v rámci organizace. Otestování úspěšně proběhlo na Univerzitě Karlově.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - KKFB ===== 
 +//​7.9.2016//​
 +
 +Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - JVK ČB ===== 
 +//​31.8.2016//​
 +
 +Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UMV ===== 
 +//​5.8.2016//​
 +
 +Ústav mezinárodních vztahů úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - MK UO a MK KU ===== 
 +//​28.7.2016//​
 +Městská knihovna Ústí nad Orlicí a Městská knihovna Kutná Hora úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz. Městská knihovna Ústí nad Orlicí má registraci v interfederaci eduGAIN.
 +
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - KVK LI a SVK UL ===== 
 +//​15.7.2016//​
 +Krajská vědecká knihovna Liberec a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Update metadat u Thomson Reuters ===== 
 +//​8.7.2016//​
 +
 +Thomson Reuters provedli update metadat Service Providera, aktuální metadata Service Providera Thomson Reuters pro členy eduID.cz zůstávají dostupná prostřednictím eduGAIN. Institucionální přihlášení je dostupné u služeb Web of Science a Journal Citation Reports Web of Science. U služeb InCites a Journal Citation Reports InCites institucionální přihlášení ještě dostupné není. ​
 +=====  Update metadat u IEEE Xplore ===== 
 +//​27.6.2016//​
 +
 +IEEE provedli update metadat u Service Providera IEEE Xplore. Aktuální metadata Service Providera IEEE Xplore jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. ​
 +
 +=====  Update metadat u Dreamspark ===== 
 +//​15.6.2016//​
 +
 +Microsoft provedli update metadat u Service Providera Dreamspark. Aktuální metadata Service Providera EBSCOhost jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. ​
 +
 +
 +
 +=====  Federativní autentizace u Anlupa.cz ​ ===== 
 +//​27.4.2016//​
 +
 +Federativní autentizace je dostupná u webové aplikace Anlupa.cz provozované ČVUT a VŠCHT. Aplikace umožňuje vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.
 +
 +
 +=====  Federativní autentizace u Proteomics Core Facility CEITEC ​ ===== 
 +//​26.4.2016//​
 +
 +Federativní autentizace je dostupná u informačního systému Proteomics Core Facility výzkumného centra CEITEC. Služba je registrována v interfederaci eduGAIN. ​
 +
 +=====  Federativní autentizace u Patriot IS TA ČR ===== 
 +//​18.4.2016//​
 +
 +V pilotním provozu je federativní přihlašování u informačního systému Patriot provozovaném Technologickou agenturou ČR.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UDU AV ČR ===== 
 +//​11.4.2016//​
 +
 +Ústav dějin umění Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - IG AV ČR ===== 
 +//​6.4.2016//​
 +
 +Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - MKTA ===== 
 +//​30.3.2016//​
 +
 +Městská knihovna Tábor úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - IBT AV ČR ===== 
 +//​23.3.2016//​
 +
 +Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +=====  Update metadat u EBSCOhost ===== 
 +//​21.3.2016//​
 +
 +EBSCO provedli update metadat u Service Providera EBSCOhost. Aktuální metadata Service Providera EBSCOhost jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. ​
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - ÚŽFG AV ČR ===== 
 +//​16.3.2016//​
 +
 +Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +=====  Update metadat u Elsevier ===== 
 +//​6.3.2016//​
 +
 +Aktuální metadata Service Providera Elsevier jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. Elsevier nyní využívá společný Service Provider pro služby Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, Reaxys, ClinicalKey,​ ExamPrep, Pure and Experts. U služby SciVal institucionální přihlášení není dostupné.
 +
 +Nové nastavení od Elsevier je promítnuto v návodech k [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​elseviersd|Science Direct]] a [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​elsevierscopus|Scopus]].
 +
 +=====  Update metadat u Thomson Reuters ===== 
 +//​6.3.2016//​
 +
 +Aktuální metadata Service Providera Thomson Reuters jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. Institucionální přihlášení je dostupné u služeb Web of Science a Journal Citation Reports Web of Science. U služeb InCites a Journal Citation Reports InCites zatím institucionální přihlášení dostupné není. Doplnění institucionálníhho přihlášení u InCites a Journal Citation Reports InCites Thomson Reuters plánují v průběhu příštího roku. 
 +
 +Nové nastavení od Thomson Reuters je promítnuto v [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​wok|návodu k Web of Science]].
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - FNO ===== 
 +//​9.2.2016//​
 +
 +Fakultní nemocnice Ostrava úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UGN AV ČR ===== 
 +//​18.1.2016//​
 +
 +Ústav geoniky Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - SVK PL ===== 
 +//​5.1.2016//​
 +
 +Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
  
Last modified:: 2017/06/19 09:51