cs:news:2013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:news:2013 [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:news:2013 [2018/06/15 11:31] (current)
Jan Oppolzer -deflist plugin
Line 3: Line 3:
 ====== 2013 ====== ====== 2013 ======
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - UTB +===== Nový člen federace eduID.cz - UTB ===== 
-:: //​19.12.2013//​+//​19.12.2013//​
  
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.
-!! 
  
  
  
-  ?? Popis nastavení u Microsoft Dreamspark +===== Popis nastavení u Microsoft Dreamspark ​===== 
-:: //​15.12.2013//​+//​15.12.2013//​
  
 [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​msdreamspark|Návod k nastavení federativní autentizace u Microsoft Dreamspark]] je vystaven. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​msdreamspark|Návod k nastavení federativní autentizace u Microsoft Dreamspark]] je vystaven.
-!! 
  
  
  
-  ?? Nagios +===== Nagios ​===== 
-:: //​8.12.2013//​+//​8.12.2013//​
  
 Monitorovací systém [[http://​www.nagios.org/​|Nagios]] provozovaný CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz. ​ Monitorovací systém [[http://​www.nagios.org/​|Nagios]] provozovaný CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz. ​
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u služby ČístBrno.cz +===== Federativní autentizace u služby ČístBrno.cz ​===== 
-:: //​8.12.2013//​+//​8.12.2013//​
  
 Služba [[http://​www.cistbrno.cz|ČístBrno.cz]] Moravské zemské knihovny v Brně byla zaregistrována v eduID.cz. ​ Služba [[http://​www.cistbrno.cz|ČístBrno.cz]] Moravské zemské knihovny v Brně byla zaregistrována v eduID.cz. ​
  
 ČístBrno.cz - Knihy brněnských knihoven - je Discovery služba nad katalogy dvou univerzitních a dvou veřejných knihoven z Brna.  ČístBrno.cz - Knihy brněnských knihoven - je Discovery služba nad katalogy dvou univerzitních a dvou veřejných knihoven z Brna. 
-!! 
  
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - UOCHB AV ČR +===== Nový člen federace eduID.cz - UOCHB AV ČR ===== 
-:: //​8.12.2013//​+//​8.12.2013//​
  
 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz. Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.
-!! 
  
  
  
-  ?? Popis nastavení u JSTOR +===== Popis nastavení u JSTOR ===== 
-:: //​25.11.2013//​+//​25.11.2013//​
  
 [[http://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​jstor|Návod k nastavení federativní autentizace u JSTOR]] je vystaven. [[http://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​jstor|Návod k nastavení federativní autentizace u JSTOR]] je vystaven.
-!! 
  
  
  
  
-  ?? Popis nastavení u eReading.cz +===== Popis nastavení u eReading.cz ​===== 
-:: //​20.11.2013//​+//​20.11.2013//​
  
 [[http://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​ereading|Návod k nastavení federativní autentizace u eReading.cz]] je vystaven. [[http://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​ereading|Návod k nastavení federativní autentizace u eReading.cz]] je vystaven.
-!! 
  
  
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - JAMU +===== Nový člen federace eduID.cz - JAMU ===== 
-:: //​8.11.2013//​+//​8.11.2013//​
  
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz. Janáčkova akademie múzických umění v Brně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
-!! 
  
  
  
  
-  ?? Návody pro Proquest, JSTOR, ACM, Annual Reviews, Elsevier E Library. +===== Návody pro Proquest, JSTOR, ACM, Annual Reviews, Elsevier E Library. ​===== 
-:: //​23.10.2013//​+//​23.10.2013//​
  
 Po otestování na Univerzitě Karlově v Praze připravujeme [[http://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​howto/​sources|návody]] pro Proquest, JSTOR, Annual Reviews, Elsevier E Library. U Nature a Highwire pokračuje testování s pomocí Knihovny Akademie věd a Masarykovy univerzity v Brně. ​ Po otestování na Univerzitě Karlově v Praze připravujeme [[http://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​howto/​sources|návody]] pro Proquest, JSTOR, Annual Reviews, Elsevier E Library. U Nature a Highwire pokračuje testování s pomocí Knihovny Akademie věd a Masarykovy univerzity v Brně. ​
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u služeb Bydlení a WebCentrum MUNI +===== Federativní autentizace u služeb Bydlení a WebCentrum MUNI ===== 
-:: //​21.10.2013//​+//​21.10.2013//​
  
 Služby [[http://​bydleni.muni.cz|Bydlení.Muni.cz]] a [[http://​webcentrum.muni.cz|WebCentrum]] Masarykovy Univerzity v Brně byly zaregistrovány v eduID.cz. ​ Služby [[http://​bydleni.muni.cz|Bydlení.Muni.cz]] a [[http://​webcentrum.muni.cz|WebCentrum]] Masarykovy Univerzity v Brně byly zaregistrovány v eduID.cz. ​
  
 Pomocí Portál Bydlení.Muni.cz si studenti nejen Masarykovy univerzity mohou hledat ubytování v Brně a okolí. WebCentrum slouží pro hosting webových prezentací. Pomocí Portál Bydlení.Muni.cz si studenti nejen Masarykovy univerzity mohou hledat ubytování v Brně a okolí. WebCentrum slouží pro hosting webových prezentací.
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u ACM, Elsevier E library +===== Federativní autentizace u ACM, Elsevier E library ​===== 
-:: //​16.10.2013//​+//​16.10.2013//​
  
 ACM a Elsevier E library ​ se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá testování na Univerzitě Karlově v Praze, České vysokém učení technickém v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a v Knihovně akademie věd ČR. Po úspěšném dokončení testování budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro ostatní členy eduID.cz. ​ ACM a Elsevier E library ​ se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá testování na Univerzitě Karlově v Praze, České vysokém učení technickém v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a v Knihovně akademie věd ČR. Po úspěšném dokončení testování budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro ostatní členy eduID.cz. ​
-!! 
  
  
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - ČZU +===== Nový člen federace eduID.cz - ČZU ===== 
-:: //​19.9.2013//​+//​19.9.2013//​
  
 Česká zemědělská univerzita v Praze dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz. Česká zemědělská univerzita v Praze dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
-!! 
  
  
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - Astronomický ústav AV ČR +===== Nový člen federace eduID.cz - Astronomický ústav AV ČR ===== 
-:: //​23.8.2013//​+//​23.8.2013//​
  
 Astronomický ústav Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz. Astronomický ústav Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u Jídelníčků menz ČVUT +===== Federativní autentizace u Jídelníčků menz ČVUT ===== 
-:: //​21.8.2013//​+//​21.8.2013//​
  
 U služby [[http://​agata.suz.cvut.cz/​jidelnicky/​stravnik.php|Jídelníčky menz ČVUT]] byla doplněna federativní autentizace eduID.cz. Přihlášení je omezeno pro ČVUT a VŠCHT. ​ U služby [[http://​agata.suz.cvut.cz/​jidelnicky/​stravnik.php|Jídelníčky menz ČVUT]] byla doplněna federativní autentizace eduID.cz. Přihlášení je omezeno pro ČVUT a VŠCHT. ​
  
 Po přihlášení se uživatelé mohou dozvědět stav konta, přehled odběrů jídel, popřípadě platnost karet. Po přihlášení se uživatelé mohou dozvědět stav konta, přehled odběrů jídel, popřípadě platnost karet.
-!! 
  
  
  
-  ?? Upgrade u Microsoft Dreamspark +===== Upgrade u Microsoft Dreamspark ​===== 
-:: //​16.8.2013//​+//​16.8.2013//​
  
 Microsoft provedli upgrade metadat Dreamspark. Uprage umožní oveřování akademického statutu pomocí Microsoft AVE (Academic Verification Engine). Změny v metadatech se u Identity Providerů promítnou automaticky. ​ Microsoft provedli upgrade metadat Dreamspark. Uprage umožní oveřování akademického statutu pomocí Microsoft AVE (Academic Verification Engine). Změny v metadatech se u Identity Providerů promítnou automaticky. ​
-!! 
  
  
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - NTK +===== Nový člen federace eduID.cz - NTK ===== 
-:: //​6.8.2013//​+//​6.8.2013//​
  
 Národní technická knihovna dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz. Národní technická knihovna dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u Highwire +===== Federativní autentizace u Highwire ​===== 
-:: //​26.7.2013//​+//​26.7.2013//​
  
 Highwire se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá registrace metadat service providera. Po úspěšném otestování na Univerzitě Karlově v Praze budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro zákazníky poskytovatelů. ​ Highwire se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá registrace metadat service providera. Po úspěšném otestování na Univerzitě Karlově v Praze budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro zákazníky poskytovatelů. ​
-!! 
  
  
  
-  ?? Upgrade u BMJ +===== Upgrade u BMJ ===== 
-:: //​24.7.2013//​+//​24.7.2013//​
  
 BMJ provedli upgrade metadat, doplněn byl nový certifikát. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítly automaticky. ​ BMJ provedli upgrade metadat, doplněn byl nový certifikát. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítly automaticky. ​
-!! 
  
  
  
-  ?? FileSender +===== FileSender ​===== 
-:: //​25.6.2013//​+//​25.6.2013//​
  
 Služba [[http://​www.cesnet.cz/​sluzby/​filesender/​|FileSender]] od CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz. ​ Služba [[http://​www.cesnet.cz/​sluzby/​filesender/​|FileSender]] od CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz. ​
  
 FileSender je webová služba pro předávání souborů, kterou mohou použít studenti a zaměstnanci akademických institucí v ČR pro účely výzkumu a vývoje. FileSender slouží pro předání souborů mezi dvojicí účastníků,​ kde alespoň jeden z nich musí mít účet ve federaci eduID.cz (případně ověřenou identitu z hostelu). FileSender je webová služba pro předávání souborů, kterou mohou použít studenti a zaměstnanci akademických institucí v ČR pro účely výzkumu a vývoje. FileSender slouží pro předání souborů mezi dvojicí účastníků,​ kde alespoň jeden z nich musí mít účet ve federaci eduID.cz (případně ověřenou identitu z hostelu).
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u Microsoft Office 365, upgrade Microsoft Dreamspark +===== Federativní autentizace u Microsoft Office 365, upgrade Microsoft Dreamspark ​===== 
-:: //​25.6.2013//​+//​25.6.2013//​
  
 Microsoft přidává Office 365 mezi poskytovatale nabízejících autentizaci pro členy federace eduID.cz. Pro ověření akademického statutu Microsoft využívá federativní autentizaci eduID.cz. ​ Microsoft přidává Office 365 mezi poskytovatale nabízejících autentizaci pro členy federace eduID.cz. Pro ověření akademického statutu Microsoft využívá federativní autentizaci eduID.cz. ​
  
 U Dreamspark připravují Microsoft upgrade. U Dreamspark připravují Microsoft upgrade.
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u Nature, Annual Reviews a JSTOR +===== Federativní autentizace u Nature, Annual Reviews a JSTOR ===== 
-:: //​25.6.2013//​+//​25.6.2013//​
  
 Nature Group Publishing, Annual Reviews a Ithaka Harbors provozující JSTOR se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá registrace metadat service providerů, po úspěšném otestování na Univerzitě Karlově v Praze budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro zákazníky poskytovatelů. ​ Nature Group Publishing, Annual Reviews a Ithaka Harbors provozující JSTOR se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá registrace metadat service providerů, po úspěšném otestování na Univerzitě Karlově v Praze budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro zákazníky poskytovatelů. ​
-!! 
  
-  ?? Nový způsob autentizace u DokuWiKi +===== Nový způsob autentizace u DokuWiKi ​===== 
-:: //​12.6.2013//​+//​12.6.2013//​
  
 V nedávné době vyšla nová verze DokuWiki, která poněkud mění způsob autentizace. Místo tzv. "​backendu"​ zavádí autentizační pluginy. V podstatě jde o tu samou funkcionalitu,​ ale zabalenou do "​standardního"​ pluginu se všemi výhodami z toho vyplývajícími. Shibboleth backend byl upravený do nového pluginu. Podrobnosti jsou uvedeny v [[https://​github.com/​ivan-novakov/​dokuwiki-shibboleth-auth|GitHub repozitáři]]. V nedávné době vyšla nová verze DokuWiki, která poněkud mění způsob autentizace. Místo tzv. "​backendu"​ zavádí autentizační pluginy. V podstatě jde o tu samou funkcionalitu,​ ale zabalenou do "​standardního"​ pluginu se všemi výhodami z toho vyplývajícími. Shibboleth backend byl upravený do nového pluginu. Podrobnosti jsou uvedeny v [[https://​github.com/​ivan-novakov/​dokuwiki-shibboleth-auth|GitHub repozitáři]].
  
-!! 
  
  
  
-  ?? Nové webové stránky eduID.cz, nové adresy WAYF/DS +===== Nové webové stránky eduID.cz, nové adresy WAYF/​DS ​===== 
-:: //​12.6.2013//​+//​12.6.2013//​
  
 Federace eduID.cz má nové, přehledněji uspořádané a doplněné webové stránky. ​ Federace eduID.cz má nové, přehledněji uspořádané a doplněné webové stránky. ​
  
 Upraveny byly také adresy WAYF/DS eduID.cz. V [[cs:​tech:​summary|souhrnu technických detailů]] jsou nové adresy uvedeny. Upraveny byly také adresy WAYF/DS eduID.cz. V [[cs:​tech:​summary|souhrnu technických detailů]] jsou nové adresy uvedeny.
-!! 
  
  
-  ?? Popis nastavení u MetaPress +===== Popis nastavení u MetaPress ​===== 
-:: //​21.5.2013//​+//​21.5.2013//​
  
 [[https://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​metapress/​index|Návod k aktivaci federativní autentizace u MetaPress]] je vystaven. [[https://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​metapress/​index|Návod k aktivaci federativní autentizace u MetaPress]] je vystaven.
-!! 
  
  
-  ?? Upgrade u EBSCOhost +===== Upgrade u EBSCOhost ​===== 
-:: //​16.4.2013//​+//​16.4.2013//​
  
 EBSCO v pondělí provedli upgrade metadat u platformy EBSCOhost. Doplněn byl nový certifikát namísto původního,​ jehož platnost vypršela. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítly automaticky během tří hodin. ​ EBSCO v pondělí provedli upgrade metadat u platformy EBSCOhost. Doplněn byl nový certifikát namísto původního,​ jehož platnost vypršela. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítly automaticky během tří hodin. ​
-!! 
  
  
-  ?? Shongo +===== Shongo ​===== 
-:: //​30.3.2013//​+//​30.3.2013//​
  
 Pro rezervaci kapacity virtuálních místností CESNET Adobe Connect a MCU bylo spuštěno BETA testování rezervačního systému [[https://​shongo.cesnet.cz/​|Shongo]]. ​ Stávájící místnosti nejsou testem ovlivněny a Adobe Connect i Shongo použivají federativní autentizaci eduID.cz. Pro rezervaci kapacity virtuálních místností CESNET Adobe Connect a MCU bylo spuštěno BETA testování rezervačního systému [[https://​shongo.cesnet.cz/​|Shongo]]. ​ Stávájící místnosti nejsou testem ovlivněny a Adobe Connect i Shongo použivají federativní autentizaci eduID.cz.
-!! 
  
  
-  ?? Doporučení k designu federativní autentizace +===== Doporučení k designu federativní autentizace ​===== 
-:: //​30.3.2013//​+//​30.3.2013//​
  
 Sdružení REFEDS připravilo doporučení k designu přihlašování uživatelů pro poskytovatele služeb využivájící ​ Sdružení REFEDS připravilo doporučení k designu přihlašování uživatelů pro poskytovatele služeb využivájící ​
Line 226: Line 200:
 consistent way, compatible with identity federations worldwide.” consistent way, compatible with identity federations worldwide.”
 CESNET, správce federace eduID.cz, je členem [[https://​refeds.org/​|REFEDS]]. CESNET, správce federace eduID.cz, je členem [[https://​refeds.org/​|REFEDS]].
-!! 
  
  
-  ?? Federativní autentizace u Proquest a MetaPress +===== Federativní autentizace u Proquest a MetaPress ​===== 
-:: //​22.3.2013//​+//​22.3.2013//​
  
 Proquest přidává svou hlavní platformu mezi poskytovatale nabízejících autentizaci pro členy federace eduID.cz. Také  Proquest přidává svou hlavní platformu mezi poskytovatale nabízejících autentizaci pro členy federace eduID.cz. Také 
Line 236: Line 209:
  
 Otestování federativní autentizace u obou uvedených platforem úspěšně proběhla na Masarykově Univerzitě. Návody pro aktivaci připravíme po úspěšném dokončení testování na Univerzitě Karlově v Praze. Otestování federativní autentizace u obou uvedených platforem úspěšně proběhla na Masarykově Univerzitě. Návody pro aktivaci připravíme po úspěšném dokončení testování na Univerzitě Karlově v Praze.
-!! 
  
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - UHK +===== Nový člen federace eduID.cz - UHK ===== 
-:: //​6.3.2013//​+//​6.3.2013//​
  
 Univezita Hradec Králové se stala členem federace eduID.cz. Univezita Hradec Králové se stala členem federace eduID.cz.
-!! 
  
  
-  ?? Přístup k Dreamspark rozšířen +===== Přístup k Dreamspark rozšířen ​===== 
-:: //​1.3.2013//​+//​1.3.2013//​
  
 Díky podpisu dodatku k memorandu o porozumění mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Microsoft byl přístup k Microsoft Dreamspark rozšířem také pro všechny vyučující a zaměstnance škol. Podrobnosti uvádí [[http://​blogs.msdn.com/​b/​vyvojari/​archive/​2011/​05/​17/​microsoft-dreamspark-pro-vsechny-studenty-a-ucitele-v-cr.aspx|zpráva na blogu Microsoft]]. [[http://​channel9.msdn.com/​posts/​DreamSpark-pro-vechny-v-eduIDcz|Videotutoriál]] připravený Microsoft představuje postup ověření akademického statutu prostřednictvím eduID.cz. Díky podpisu dodatku k memorandu o porozumění mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Microsoft byl přístup k Microsoft Dreamspark rozšířem také pro všechny vyučující a zaměstnance škol. Podrobnosti uvádí [[http://​blogs.msdn.com/​b/​vyvojari/​archive/​2011/​05/​17/​microsoft-dreamspark-pro-vsechny-studenty-a-ucitele-v-cr.aspx|zpráva na blogu Microsoft]]. [[http://​channel9.msdn.com/​posts/​DreamSpark-pro-vechny-v-eduIDcz|Videotutoriál]] připravený Microsoft představuje postup ověření akademického statutu prostřednictvím eduID.cz.
-!! 
  
-  ?? Upgrade u Ovid  +===== Upgrade u Ovid  ===== 
-:: //​20.2.2013//​+//​20.2.2013//​
  
  
 Ovid provedli upgrade metadat. Upgrade metadat předchází upgrade na OpenAthens/​SAML2. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítnou automaticky během tří hodin. ​ Ovid provedli upgrade metadat. Upgrade metadat předchází upgrade na OpenAthens/​SAML2. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítnou automaticky během tří hodin. ​
-!! 
  
-  ?? Upgrade u Wiley +===== Upgrade u Wiley ===== 
-:: //​5.2.2013//​+//​5.2.2013//​
  
  
 Ke konci roku 2012 provedli Wiley upgrade Service Providera na verzi 2.3.0. Po upgrade Wiley již podporují SAML 2.0 a UnsolicitedIdP calls. Ke konci roku 2012 provedli Wiley upgrade Service Providera na verzi 2.3.0. Po upgrade Wiley již podporují SAML 2.0 a UnsolicitedIdP calls.
-!! 
  
-  ?? Kódy databází u Ovid +===== Kódy databází u Ovid ===== 
-:: //​23.1.2013//​+//​23.1.2013//​
  
  
 Přehled [[https://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=0Ao6gpfbHV70tdEVpMVlvallGaHp5Q2FDMUYwQTEtdUE&​hl=en&​single=true&​gid=1&​output=html|kódů databází Ovid]] pro vytváření [[http://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​ovidsp/​index#​wayfless_odkazy|WAYFless odkazů]] byl aktualizován a doplněn. Díky za pomoc Petrovi Novákovi z Univerzity Karlovy v Praze! Přehled [[https://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=0Ao6gpfbHV70tdEVpMVlvallGaHp5Q2FDMUYwQTEtdUE&​hl=en&​single=true&​gid=1&​output=html|kódů databází Ovid]] pro vytváření [[http://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​ovidsp/​index#​wayfless_odkazy|WAYFless odkazů]] byl aktualizován a doplněn. Díky za pomoc Petrovi Novákovi z Univerzity Karlovy v Praze!
-!! 
  
  
Last modified:: 2018/06/15 11:31