cs:members

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:members [2019/11/11 11:08]
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
cs:members [2019/11/11 12:44] (aktuální)
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
Řádek 79: Řádek 79:
   * [[http://​ieee.org/​index.html|IEEE - Xplore]] - Elektronické časopisy IEEE na platformě Xplore   * [[http://​ieee.org/​index.html|IEEE - Xplore]] - Elektronické časopisy IEEE na platformě Xplore
   * [[http://​iopscience.iop.org/​|IOP]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě IOPscience   * [[http://​iopscience.iop.org/​|IOP]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě IOPscience
 +  * [[https://​jamanetwork.com/​|JAMA ]] - Elektronické časopisy na platformě JAMA Network
   * [[http://​www.jstor.org/​|JSTOR]] - Plné texty článků a služby nabízené JSTOR   * [[http://​www.jstor.org/​|JSTOR]] - Plné texty článků a služby nabízené JSTOR
   * [[http://​www.karger.com/​|Karger]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě Karger.com   * [[http://​www.karger.com/​|Karger]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě Karger.com
Poslední úprava:: 2019/11/11 12:44