cs:members

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:members [2019/04/10 12:41]
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
cs:members [2019/11/11 12:44] (aktuální)
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
Řádek 72: Řádek 72:
   * [[http://​www.elsevier.com/​|Elsevier - Science Direct, Scopus]] - Elektronické časopisy a knihy Elsevier v rámci platforem Science Direct a Scopus   * [[http://​www.elsevier.com/​|Elsevier - Science Direct, Scopus]] - Elektronické časopisy a knihy Elsevier v rámci platforem Science Direct a Scopus
   * [[http://​www.emeraldinsight.com/​|Emerald]] - Elektronické časopisy a knihy Emerald na platformě Emerald Insight ​   * [[http://​www.emeraldinsight.com/​|Emerald]] - Elektronické časopisy a knihy Emerald na platformě Emerald Insight ​
 +  * [[https://​eosc-portal.eu/​|EOSC]] - Portál European Open Science Cloud, repozitář Open Data 
   * [[http://​go.galegroup.com/​ps/​start.do?​p=GVRL|Gale]] - Encyklopedia Gale Virtual Reference Library ​   * [[http://​go.galegroup.com/​ps/​start.do?​p=GVRL|Gale]] - Encyklopedia Gale Virtual Reference Library ​
   * [[http://​www.geoscienceworld.org/​|GeoScienceWorld]] - Elektronické časopisy a knihy   * [[http://​www.geoscienceworld.org/​|GeoScienceWorld]] - Elektronické časopisy a knihy
Řádek 78: Řádek 79:
   * [[http://​ieee.org/​index.html|IEEE - Xplore]] - Elektronické časopisy IEEE na platformě Xplore   * [[http://​ieee.org/​index.html|IEEE - Xplore]] - Elektronické časopisy IEEE na platformě Xplore
   * [[http://​iopscience.iop.org/​|IOP]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě IOPscience   * [[http://​iopscience.iop.org/​|IOP]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě IOPscience
 +  * [[https://​jamanetwork.com/​|JAMA ]] - Elektronické časopisy na platformě JAMA Network
   * [[http://​www.jstor.org/​|JSTOR]] - Plné texty článků a služby nabízené JSTOR   * [[http://​www.jstor.org/​|JSTOR]] - Plné texty článků a služby nabízené JSTOR
   * [[http://​www.karger.com/​|Karger]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě Karger.com   * [[http://​www.karger.com/​|Karger]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě Karger.com
Poslední úprava:: 2019/04/10 12:41