cs:join-admin-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:join-admin-contact [2017/06/21 21:52]
Jan Oppolzer URL adresa na CESNET CA3 certifikát
cs:join-admin-contact [2018/08/30 13:58]
Eva Cvrková
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Jmenování administrativního kontaktu ====== ====== Jmenování administrativního kontaktu ======
  
-Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit **jmenovací formulář** {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}},​ nechat ho orazítkovat a podepsat statutárním zástupcem organizace a zaslat ho na adresu:+Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit **jmenovací formulář** {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}} nebo {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.pdf|pdf}}, nechat ho orazítkovat a podepsat statutárním zástupcem organizace a zaslat ho na adresu:
  
  
Poslední úprava:: 2020/03/31 17:50