cs:aa

Atributová autorita

Provoz atributové autority bude k 1. 9. 2018 ukončen. Dotčené služby budou odpojeny, případně migrovány na ProxyIdP.

Technický popis atributové autority je v samostatném dokumentu.

Úvod

Atributová autorita (AA) v rámci federace identit založené na standardu SAML2 umožnuje ukládání a sdílení dalších atributů o uživatelích. Jsou to atributy, které neposkytuje anebo z principu nemůže poskytovat domovské IdP. Jsou spravovány pomocí systému pro správu identit a řízení přístupu s názvem Perun.

AA nabízí následující možnosti

1. Členství ve skupinách

Skupiny mohou tvořit různí uživatelé z libovolných členských organizací eduID.cz. Tyto skupiny lze následně používat k řízení přístupu ke službám.

Příklad: Můžete vytvořit skupinu několika uživatelů z ČVUT v Praze, Masarykovy univerzity a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a všem uživatelům z této skupiny následně přiřadit práva k editaci stránek v systému DokuWiki.

2. Spojování uživatelských identit

Uživatelské identity z různých organizací (CESNET, Technická univerzita v Liberci, Hostel) je možné sloučit do jedné tzv. spojené identity (více informací o propojení identit nabízí samostatný dokument). Následně je jedno, jakou identitu použijete k přihlášení ke službě (pokud to služba podporuje). Nemusíte si tedy pamatovat, jakou identitu použít při přístupu ke které službě, abyste se dostali ke svým datům.

Příklad: Pokud máte více identit od různých organizací, např. CESNET, TUL a Hostel, po jejich sloučení není důležité, jakou z nich použijete při přístupu ke službě, jestliže služba je pro používání sloučených identit nakonfigurována. Vždy se totiž dostatene ke svým stejným datům, ať použijete libovolnou identitu.

Perun

Systém pro správu identit a řízení přístupu s názvem Perun vytváří hierarchickou strukturu uživatelů, které je tak možné řadit do tzv. virtuálních organizací (VO = Virtual Organization), v jejichž rámci je možné tvořit skupiny (groups), které je možné dále dělit na podskupiny (subgroups).

Vytvořené virtuální organizace včetně obsažených skupin a podskupin je pak možné využít pro více než jeden účel, např. různé e-mailové konference apod.

Příklad: Můžete vytvořit VO s názvem Fyzika sdružující fyziky z různých univerzit, ústavů AV ČR atd. V rámci této virtuální organizace můžete vytvořit skupinu Astro, do níž přiřadíte všechny fyziky se zaměřením na astrofyziku. A v této skupině můžete vytvořit podskupinu Admins s částí uživatelů, kteří budou mít práva pro správu webových stránek. Výsledná struktura bude tedy Fyzika (VO) → Astro (group) → Admins (subgroup) nebo v syntaxi Peruna Fyzika:Astro:Admins.

Chcete-li se podívat, jaké atributy jsou o vás uloženy v atributové autoritě, podívejte se na naši testovací službu na adrese https://attributes.eduid.cz/ a po přihlášení hledejte atributy s prefixem perun (např. perunUserId, perunPreferredMail atd.).

Přístup k atributové autoritě

Přístup ke službám atributové autority není automatický. Nestačí tedy prosté členství v české akademické federaci identit eduID.cz nebo testovací federaci czTestFed. Výjimku tvoří pouze služby provozované sdružením CESNET v eduID.cz, které mají přístup explicitně povolen.

Chcete-li využívat možností atributové autority pro službu neprovozovanou přímo sdružením CESNET, je nutné požádat o její zpřístupnění. Žádosti zasílejte na e-mailovou adresu operátora federace: info@eduid.cz.

Žádost by měla obsahovat entityID vaší služby, odůvodnění pro přístup k AA, měla být poslána správcem služby a ideálně e-mailem podpsaným důvěryhodným certifikátem.

Poslední úprava:: 2018/07/13 13:01