cs:tech:wayf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:wayf [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:wayf [2019/06/03 13:30] (current)
chvojka@cesnet.cz
Line 1: Line 1:
 ====== WAYF/DS ====== ====== WAYF/DS ======
  
-===== Změnili jsme centrální DS rozcestník ===== +Federace eduID.cz provozuje centrální DS rozcestník,​ který podporuje mobilní zařízení. Rozcestník používá jednotné URL:
- +
-Federace eduID.cz provozuje ​nový centrální DS rozcestník,​ který podporuje mobilní zařízení. Rozcestník používá jednotné URL:+
  
   * %%https://​ds.eduid.cz/​wayf.php%%   * %%https://​ds.eduid.cz/​wayf.php%%
Last modified:: 2019/06/03 13:30