cs:tech:sp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sp [2019/07/09 14:20]
jop@cesnet.cz
cs:tech:sp [2019/07/12 08:12] (current)
jop@cesnet.cz
Line 5: Line 5:
 Chcete-li se držet doporučení,​ vybírejte z následujících technologií v uvedeném pořadí: Chcete-li se držet doporučení,​ vybírejte z následujících technologií v uvedeném pořadí:
  
-  * [[:​cs:​tech:​sp:​shibboleth|Shibboleth SP 2.6]] 
   * [[:​cs:​tech:​sp:​shibboleth3|Shibboleth SP 3.0]]   * [[:​cs:​tech:​sp:​shibboleth3|Shibboleth SP 3.0]]
 +  * [[:​cs:​tech:​sp:​shibboleth|Shibboleth SP 2.6]]
   * [[:​cs:​tech:​sp:​simplesamlphp|SimpleSAMLphp]]   * [[:​cs:​tech:​sp:​simplesamlphp|SimpleSAMLphp]]
- 
Last modified:: 2019/07/12 08:12