cs:tech:sp:shibboleth

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sp:shibboleth [2019/06/07 09:13]
jop@cesnet.cz [Metadata služby] + RequestedAttribute
cs:tech:sp:shibboleth [2019/07/10 11:50] (current)
jop@cesnet.cz [Registrace služby v metadatech federace] -czTestFed
Line 1: Line 1:
-====== Návod k Shibboleth SP ======+====== Návod k Shibboleth SP řady 2.6 ======
  
-Následující návod popisuje instalaci a konfiguraci [[https://​shibboleth.net/​products/​service-provider.html|Shibboleth SP]] verze 2.5.3. Jako poskytovatele služby (Service Provider, SP) můžeme také použít [[https://​simplesamlphp.org/​|SimpleSAMLphp]],​ jehož instalace a konfigurace je na našich stránkách také [[:​cs:​tech:​sp:​simplesamlphp|zdokumentována]].+<WRAP center round tip 100%> 
 +**Shibboleth SP řady 3.0 a Debian 10 Buster** 
 + 
 +Hledáte-li návod pro Shibboleth SP řady 3.0, který je dostupný v Debianu 10 s kódovým označením [[https://​www.debian.org/​releases/​buster/​|Buster]],​ naleznete ho na [[cs:​tech:​sp:​shibboleth3|této stránce]]. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Následující návod popisuje instalaci a konfiguraci [[https://​shibboleth.net/​products/​service-provider.html|Shibboleth SP]] verze 2.6.0. Jako poskytovatele služby (Service Provider, SP) můžeme také použít [[https://​simplesamlphp.org/​|SimpleSAMLphp]],​ jehož instalace a konfigurace je na našich stránkách také [[:​cs:​tech:​sp:​simplesamlphp|zdokumentována]].
  
 V návodu budeme používat linuxovou distribuci [[https://​www.debian.org/​|Debian]] v jeho poslední verzi 9 s kódovým označením [[https://​www.debian.org/​releases/​stretch/​|Stretch]]. Používáte-li jinou distribuci, některé kroky (např. instalace balíčků) se u vás budou odpovídajícím způsobem lišit. V návodu budeme používat linuxovou distribuci [[https://​www.debian.org/​|Debian]] v jeho poslední verzi 9 s kódovým označením [[https://​www.debian.org/​releases/​stretch/​|Stretch]]. Používáte-li jinou distribuci, některé kroky (např. instalace balíčků) se u vás budou odpovídajícím způsobem lišit.
Line 13: Line 19:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Návod provází kompletní instalací a konfigurací SimpleSAMLphp včetně zdrojů metadat federace [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​summary|eduID.cz]],​ [[https://​www.hostel.eduid.cz|Hostel IdP]]Social ​IdP (Facebook, GitHub, Google, LinkedIn, mojeID, ORCID) ​a [[https://​www.eduid.cz/​cs/​cztestfed/​index|czTestFed]].+Návod provází kompletní instalací a konfigurací SimpleSAMLphp včetně zdrojů metadat federace [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​summary|eduID.cz]],​ [[https://​www.hostel.eduid.cz|Hostel IdP]] Social ​IdPs (Facebook, GitHub, Google, LinkedIn, ORCID)..
  
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
Line 161: Line 167:
 ==== Metadata federace ==== ==== Metadata federace ====
  
-Metadata federace se nastavují v elementu ''<​MetadataProvider>''​. V následujících příkladech si ukážeme konfiguraci metadat ​(produkční) ​federace eduID.cz, testovací federace czTestFed, služby Hostel IdP pro uživatele z organizací bez vlastního IdP a také služeb sociálních IdP jako Facebook, GitHub, Google, LinkedIn, mojeID ​a ORCID.+Metadata federace se nastavují v elementu ''<​MetadataProvider>''​. V následujících příkladech si ukážeme konfiguraci metadat federace eduID.cz, služby Hostel IdP pro uživatele z organizací bez vlastního IdP a také služeb sociálních IdP jako Facebook, GitHub, Google, LinkedIn a ORCID.
  
 Jelikož jsou metadata obou zmíněných federací digitálně podepsána, budeme tento podpis kontrolovat. Pro to si musíme nejprve stáhnout veřejný klíč. Jelikož jsou metadata obou zmíněných federací digitálně podepsána, budeme tento podpis kontrolovat. Pro to si musíme nejprve stáhnout veřejný klíč.
Line 179: Line 185:
 <​MetadataProvider type="​XML"​ uri="​https://​metadata.eduid.cz/​entities/​eduid+idp"​ <​MetadataProvider type="​XML"​ uri="​https://​metadata.eduid.cz/​entities/​eduid+idp"​
     backingFilePath="​eduid+idp.xml"​ reloadInterval="​600">​     backingFilePath="​eduid+idp.xml"​ reloadInterval="​600">​
-    <​MetadataFilter type="​Signature"​ certificate="​metadata.eduid.cz.crt.pem"/>​ 
-</​MetadataProvider>​ 
-</​code>​ 
- 
-Konfigurace federace czTestFed jako zdroje metadat: 
- 
-<code xml> 
-<!-- Metadata (testovací) federace czTestFed --> 
-<​MetadataProvider type="​XML"​ uri="​https://​metadata.eduid.cz/​entities/​cztestfed"​ 
-    backingFilePath="​cztestfed.xml"​ reloadInterval="​600">​ 
     <​MetadataFilter type="​Signature"​ certificate="​metadata.eduid.cz.crt.pem"/>​     <​MetadataFilter type="​Signature"​ certificate="​metadata.eduid.cz.crt.pem"/>​
 </​MetadataProvider>​ </​MetadataProvider>​
Line 253: Line 249:
   * -e -- entityID, pro které certifikát vystavujeme.   * -e -- entityID, pro které certifikát vystavujeme.
  
-===== Registrace služby v metadatech federace =====+===== Registrace služby v metadatech federace ​eduID.cz ​=====
  
-Nyní je potřeba službu zaregistrovat ​do federace. Nejprve doporučuji službu zaregistrovat a otestovat v testovací federaci [[cs:​cztestfed:​index|czTestFed]] a teprve pak následně službu přesunout ​do federace [[cs:​tech:​metadata-publication|eduID.cz]].+Nyní je potřeba službu zaregistrovat do federace [[cs:​tech:​metadata-publication|eduID.cz]].
  
 ===== Použití u Apache ===== ===== Použití u Apache =====
Last modified:: 2019/06/07 09:13