cs:tech:sources:wiley

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:wiley [2020/04/24 15:31]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:wiley [2020/04/24 15:33] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 53: Line 53:
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * Wiley nepodporují přihlašování odpovídající standardu Seamless Access. ​ Přihlášení je uváděno pod Shibboleth.+  * Wiley nepodporují přihlašování odpovídající standardu Seamless Access. Přihlášení je uváděno pod Login - Institutional Login - Log in with Shibboleth.
Last modified:: 2020/04/24 15:33