cs:tech:sources:wiley

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:wiley [2019/01/28 12:16]
Jiří Pavlík [Používané atributy]
cs:tech:sources:wiley [2020/04/24 15:33] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 22: Line 22:
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
  
-WAYFless odkazy jsou uvedeny ve Wiley DS/​WAYF. ​ 
  
 +Wiley popisují WAYFless linkování v [[https://​onlinelibrary.wiley.com/​library-info/​resources/​access-authentication|návodu]].
  
-Příklad ​WAYFless ​odkazu na úvodní stránku ​Wiley Online Library pro Univerzitu Karlovu:+Syntax ​WAYFless ​odkazů u Wiley je:
 <​code>​ <​code>​
-http://iam.atypon.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth& +https://onlinelibrary.wiley.com/​action/​ssostart?​ 
-redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com+idp=[IdP entity ID]&​redirectUri=[target URL]
 </​code>​ </​code>​
 +
 +
 +Příklady WAYFless odkazu na úvodní stránku Wiley Online Library:
 +
 +Univerzita Karlova
 +\\
 +https://​onlinelibrary.wiley.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com
 +
 +NTK
 +\\
 +https://​onlinelibrary.wiley.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fshibboleth.techlib.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com
 +
 +
 +VŚCHT
 +\\
 +https://​onlinelibrary.wiley.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fwsso.vscht.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com
 +
 +
 +ÚOCHB
 +\\
 +https://​onlinelibrary.wiley.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fmarisa.uochb.cas.cz%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2Fmetadata.php&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * Diakritika ve jménu uživatele ​je zobrazována chybně.+  * Wiley nepodporují přihlašování odpovídající standardu Seamless Access. Přihlášení ​je uváděno pod Login - Institutional Login - Log in with Shibboleth.
Last modified:: 2019/01/28 12:16