cs:tech:sources:tandfonline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:sources:tandfonline [2019/08/13 16:23]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:tandfonline [2020/11/26 12:53]
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 20: Line 20:
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u Taylor & Francis Online institucionální přihlášení ve [[http://​www.tandfonline.com/​action/​ssostart?​federationSelect=All&​redirectUri=%2F| webovém]] rozhranní.+Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u Taylor & Francis Online institucionální přihlášení ve [[http://​www.tandfonline.com/​| webovém]] rozhranní.
  
-Taylor & Francis Online používá ​vlastní ​WAYF/​DS. ​+Taylor & Francis Online používá WAYF/​DS ​Seamless Access.  
 + 
 +Taylor & Francis Online využívá integraci služby Seamless Access.
  
 K dispozici je logout. K dispozici je logout.
Last modified:: 2020/11/26 13:17