cs:tech:sources:tandfebooks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:tandfebooks [2019/04/30 13:37]
Jiří Pavlík [Používané atributy]
cs:tech:sources:tandfebooks [2020/06/04 13:09] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 53: Line 53:
  
   * Po přihlášení se nezobrazí název organizace uživatele.   * Po přihlášení se nezobrazí název organizace uživatele.
 +  * Taylor&​Francis nepodporují doporučení [[http://​fim4l.org|FIM4L]] a [[https://​seamlessaccess.org|Seamless Access]] pro přehledné přihlašování a standardizované předávání atributů.
  
    
Last modified:: 2020/06/04 13:09