cs:tech:sources:tandfebooks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:tandfebooks [2019/04/29 09:29]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:tandfebooks [2019/04/30 13:37]
Jiří Pavlík [Používané atributy]
Line 8: Line 8:
 Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib ([[info@czechelib.cz]]) ve spolupráci s českou podporou Alexander Taylor & Francis ([[czechelib@aip.cz]]). ​ Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib ([[info@czechelib.cz]]) ve spolupráci s českou podporou Alexander Taylor & Francis ([[czechelib@aip.cz]]). ​
  
-Service Provider Taylor & Francis Online má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fwww.tandfonline.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​www.tandfonline.com/shibboleth]]. +Service Provider Taylor & Francis Online má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fapi.taylorandfrancis.com%252F/?​federation=edugain|https://​api.taylorandfrancis.com/​]]. ​
  
 Taylor & Francis eBooks vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​ Taylor & Francis eBooks vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
Line 16: Line 16:
 ===== Používané atributy =====  ===== Používané atributy ===== 
  
-Taylor & Francis eBooks používá ​ //​eduPersonEntitlement//​.+Taylor & Francis eBooks používá ​ //​eduPersonEntitlement//, //​eduPersonScopedAffiliation//,​ //​eduPersonTargetedID//,​ //​eduPersonAffiliation//,​ //​eduPersonPrincipalName//,​ //​displayName//,​ //​givenName//,​ //​surname//,​ //email//.
  
  
Last modified:: 2019/04/30 13:37