cs:tech:sources:tandfebooks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:sources:tandfebooks [2019/04/29 09:29]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:tandfebooks [2019/04/30 13:33]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
Line 8: Line 8:
 Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib ([[info@czechelib.cz]]) ve spolupráci s českou podporou Alexander Taylor & Francis ([[czechelib@aip.cz]]). ​ Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib ([[info@czechelib.cz]]) ve spolupráci s českou podporou Alexander Taylor & Francis ([[czechelib@aip.cz]]). ​
  
-Service Provider Taylor & Francis Online má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fwww.tandfonline.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​www.tandfonline.com/shibboleth]]. +Service Provider Taylor & Francis Online má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fapi.taylorandfrancis.com%252F/?​federation=edugain|https://​api.taylorandfrancis.com/​]]. ​
  
 Taylor & Francis eBooks vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​ Taylor & Francis eBooks vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
Last modified:: 2019/04/30 13:37