cs:tech:sources:springerlink

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:springerlink [2020/02/10 14:15]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:springerlink [2020/02/10 14:24] (current)
Jiří Pavlík [Konfigurace]
Line 3: Line 3:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[Onlineservice@springer.com]]. ​+Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - [[info@czechelib.cz]]. 
 +Institucionální přihlášení pro ostatní ​členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[Onlineservice@springer.com]]. ​
  
 Service Provider SpringerLink má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Ffsso.springer.com/?​federation=edugain|https://​fsso.springer.com]]. ​ Service Provider SpringerLink má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Ffsso.springer.com/?​federation=edugain|https://​fsso.springer.com]]. ​
Last modified:: 2020/02/10 14:24